Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Barn med matallergi i barnehage og skole - hvilke rettigheter har vi?

Uteområder

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:

Det er viktig at det er foretatt en god arealplanlegging av uteområdene og plasseringen av selve bygget og de tekniske installasjoner. Dette gjelder både beplantning ute, brukeratferd, sikre at friskluftinntak til ventilasjonsanlegget ikke er rett mot trafikkerte områder eller annen forurensning.

Hvorfor bry seg om uteområdene?

Uteluft gir inneluft så det er viktig å kartlegge utvendige forurensningskilder. Utendørs forurensning vil spesielt komme fra trafikk og industri. Imidlertid vil det også være andre forurensningskilder som kan ha betydning; lokale forbrenningsanlegg (søppelforbrenning, forbrenningsanlegg på sykehus) og lokal forurensning fra vedfyring.

Det er utarbeidet forslag om at når en bygger nye bygg så skal disse legges i områder med lite forurensning fra partikler og nitrogendioksider. 

Eksponering for forurensninger vil kunne øke antall nye tilfelle av astma, gi forverring av astma, øke de allergiske reaksjonene, gi irritasjonsplager i luftveier og det øker hjertekar- og luftveisdødelighet. 

HMS-momenter man bør sjekke ut

 • Er det forurensningskilder i byggets uteområde?
 • Er det beplantet med trær og busker på uteområdet som ikke er allergivennlige?
 • Er det burot i uteområdet?
 • Er luftinntaket plassert i god avstand fra parkeringsplass og områder med tomgangskjøring?
 • Er luftinntaket til ventilasjonsaggregatet plassert ved bakkenivå?
 • Er det vegetasjon foran luftinntaket?
 • Er det rutiner som sikrer at plenen klippes slik at inneklima ikke forurenses av nyslått gress og pollen?
 • Er det rutiner for å plassere snø slik at tinevann ikke renner over veier og stier?

Ved valg av tomt bør momentene nedenfor vektlegges og sjekkes ut:

 • Kommunens reguleringsplan
 • Forurensning fra industri og landbruk
 • Trafikkstøy fra nærliggende bilvei
 • Avstand fra høyspentlinjer
 • Radon fra grunnen
 • Muligheter for oversvømmelse vanninntrenging
 • Skjerming mot vind og kjølende drag
 • Utnyttelse av soltilskudd