Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Her finner du pollenvarselet

Sjekk boligen din selv

Dato publisert: Sist oppdatert:

 

 

Hvordan lufta oppleves i det man kommer inn i et rom kan gi en god indikasjon på om rommet er tilstrekkelig ventilert og om det forekommer fuktskader i rommet eller i tilstøtende konstruksjoner. Vi venner oss fort til lukt, så det er viktig å notere seg hvordan det lukter i løpet av de første fem minuttene.

Her finner du eksempler på:

 • Sjekkpunkter i utemiljøet.
 • Sjekkpunkter på boligen utvendig.
 • Sjekkpunkter inne i boligen.
 • Tips til enkle tiltak som kan iverksettes og forebygge fukt og muggsopp.
 • Ulike skjema for kartlegging og identifisere fukt- og muggsopp.
 • Sjekklister til kartlegging og dokumentasjon.
 • Større funn som krever bistand fra fagpersoner.

Årstider med regn, vind og kulde/snø

De ulike årstidene vi har i Norge gir oss fine muligheter til å utføre visuell kartlegging på tomta og boligen utvendig og innvendig. Når det regner mye bør vi ta en runde for å se hvordan regnvann og overvann håndteres rundt boligen. På dager med ekstremnedbør settes det kommunale ledningsnett på prøve og det fører ofte til at vann trenger inn i bygninger. Kalde vinterdager kan føre til istapper på hus som har dårlig isolasjon på loftet slik at snø på taket smelter og fryser til istapper.

Struktur for kartlegging:
"Sjekk boligen selv" er inndelt i 10 ulike undermenyene for å forenkle kartleggingen: 

 1. Utemiljø
 2. Bygningen utvendig
 3. Tak og takrenner
 4. Oppholdsrom
 5. Soverom
 6. Bad og vaskerom
 7. Loft
 8. Underetasje
 9. Kjeller
 10. Krypkjeller

De fleste temaene støttes av bilder og korte videosnutter der fagfolk formidler fukt og inneklima. Dette prosjektet er støttet av ExtraStiftelsen.