Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Råd til deg med matallergisk barn i barnehagen

Kjeller

Dato publisert: Sist oppdatert:

Hvordan lufta oppleves i det man kommer inn i kjelleren kan gi en god indikasjon på om den er tilstrekkelig ventilert og om det forekommer fuktskader i kjellerrommet eller i tilstøtende konstruksjoner. Vi venner oss fort til lukt, så det er viktig å notere seg hvordan det lukter i løpet av de første fem minuttene. 

Kjellerlem

Noen boliger og hytter har kjellerlem i gulvet som atkomstvei ned til kjelleren. På grunn av trykk- og temperaturforskjeller kan det bli luftlekkasje fra kjeller til oppholdsrom.

Kjellerlem i boligPakning rundt kjellerlem
Foto: Kai Gustavsen

Sjekk om kjellerlemmen er tett

 • Slå på lyset i rommet kjellerlemmen er.
 • Gå ned i kjelleren og lukk igjen lemmen.
 • Stå i kjellertrappa og kikk mot kjellerlemmen og se om du kan se lysstrimer rundt lemmen. Gjør du det så lukker ikke kjellerlemmen godt nok.
 • Monter tetningslister rundt falsen kjellerlemmen hviler mot og se om det hjelper.
 • Hjelper ikke dette, kan du forsøke å skru lemmen fast til slik at pakningene presses mot den nye tetningslisten på falsen. Dette enkle grepet kan hindre uønsket luftlekkasje.

Ventiler og luftemuligheter

Vindu og ventilLufteventil som dekkes av TV-kabel
Foto: Kai Gustavsen

Tips:

 • Kjennes lufta frisk og fri for «kjellerlukt»?
 • Er kjellergulvet er tørt?
 • Er kjellervegger er fri for fuktskjolder og saltutslag?
 • Er himlingen (taket) er fri for misfarging, råte eller borehull etter biller?
 • Lagres det esker eller organisk materiale rett på gulv eller mot kald vegg?
 • Er det er tegn til fukt eller muggsopp på gjenstander som skal brukes i boligen. (julepynt, påskepynt, papir, album, bøker, barneklær, osv.)?
 • Er kjellerom klær og utstyr oppvarmet og ventilert?
 • Kan ventiler i yttervegg eller over vindu er åpnes?

 

Byggforsk_Fukt i kjeller

SINTEF Byggfors, Fukt i Kjellere. Årsak og utbedringer

 

Struktur for kartlegging:
"Sjekk boligen selv" er inndelt i 10 ulike undermenyene for å forenkle kartleggingen: 

 1. Utemiljø
 2. Bygningen utvendig
 3. Tak og takrenner
 4. Oppholdsrom
 5. Soverom
 6. Bad og vaskerom
 7. Loft
 8. Underetasje
 9. Kjeller
 10. Krypkjeller