Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Astma og kulde

Radon

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
Radon er en naturlig radioaktiv edelgass fra bakken som trenger inn i boligene fra grunnen, enten fra naturlige bergarter eller tilkjørte fyllmasser.

Når radon brytes ned, dannes nye radioaktive stoffer, såkalte radondøtre. Radon og flere av radondøtrene avgir alfastråling som kan skade celler i luftveiene slik at de kan utvikle seg til kreftceller. Kreftrisikoen øker med tiden man oppholder seg i gassen og spesielt med samtidig utsettelse for tobakksrøyk.

Hvorfor bry seg om radon?

Radon forårsaker lungekreft, og risikoen øker med radonkonsentrasjonen i inneluften og med oppholdstiden. Det finnes ingen nedre terskelverdi for når radon gjør skade.

Risikoen er høyest for de som aktivt røyker eller har røykt. Risikoen ved radoneksponering er nemlig rundt 20 ganger større for røykere enn for personer som aldri har røykt, men risikoen er også betydelig for ikke-røykere.

Hva kan du gjøre?

Er du i tvil om radonnivået i ditt hus, bør du få det sjekket. De som har ansvar for miljørettet helsevern i kommunen kan gi nærmere informasjon om de generelle radonforholdene i din kommune, og om hvordan du kan bestille måling. Mer informasjon på siden til Statens Strålevern http://www.nrpa.no/stikkord/radon

Inneklimasjekk med Humid