Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Råd til deg med matallergisk barn i barnehagen

Fukt og mugg

Dato publisert: Sist oppdatert:

Det er godt dokumentert at opphold i bygg med fukt- og muggsoppskader gir økt risiko for helseplager. Alvorlighetsgraden kan variere fra lette symptomer til at man føler seg helt utslått. Det er også studier som viser at det å oppholde seg i en fukt- og muggsoppskadet bygning over tid gir økt risiko for å utvikle astma eller forverring av eksisterende astma. Det kan også føre til flere og verre luftveisinfeksjoner, samt hoste og piping i brystet.