Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Astma og kulde - her er våre beste tips >>

Inneklima i skoler og barnehager - en kartlegging av ansattes vurdering

Dato publisert: Sist oppdatert:
Norges Astma- og Allergiforbund har i samarbeid med Utdanningsforbundet gjennomført en spørreundersøkelse blant ansatte i skolen/barnehagen for å kartlegge helseplager og opplevelse av inneklimaet på arbeidsplassen.

Undersøkelsen viser at generelle symptomer som tretthet, tung i hodet og hodepine er dominerende blant de ansatte i skolen/barnehagen. Ca 20% rapporterer om at de har en eller flere av disse plagene hver uke. Studien viser også at barne- og ungdomsskoleansatte har mer inneklimasymptomer enn barnehageansatte og ansatte på videregående skole.

Les hele rapporten:
Inneklima i skoler og barnehager -
en kartlegging av ansattes vurdering av inneklima på arbeidsplassen. Norges Astma- og Allergiforbund, Utdanningsforbundet, Oslo, 2009. pdf