Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Her finner du pollenvarselet

Fukt og mugg

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
Fukt og muggsopp skal ikke forekommer i rom som brukes av barn, elever og ansatte. Det er dokumentert sammenheng mellom fuktskader og astmautvikling, samt forverring av astma/allergi og luftveisinfeksjoner. Flere opplever også generelle plager som hodepine, trøtthet, uopplagthet og konsentrasjonsvansker.

Fakta om fukt:

Fukt er viktig for vekst av mange bakterier, sopp og andre mikroorganismer som bryter ned organisk materiale. Det har vist seg at mugg, alger og støvmidd som trives i fuktig klima kan være årsak til allergi og andre overfølsomhetssykdommer. 

 Noen tips:

  • Vær oppmerksom på om det drypper fra taket inne når det regner
  • Vær oppmerksom på om det er mye kondens på vinduene i klasserommet i den kalde årstiden
  • Vær oppmerksom på om det renner vann inn mot grunnmuren på skolebygningen når det regner

Fuktskader som får lov til å utvikle seg vil gi dårlig inneklima og kan føre til syke elever og ansatte. Tiltak som iverksettes tidlig for å redusere omfanget av fuktskadene vil ha betydning for brukernes helse.