Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Allergivennlig jul for alle!

Bestill ny undersøkelse

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:

For å bestille undersøkelsen må dere fylle inn skjema nedenfor. Når vi har mottatt bestillingen vil skolen bli kontaktet av NAAF per e-post. 

NAAF vil da oversende praktisk informasjon om gjennomføring av spørreundersøkelsen og forslag til brev som kan sendes til elevenes foreldre.

Når skolen har bekreftet at de ønsker å gjennomføre undersøkelsen får kontaktpersonen tilsendt brukernavn og passord som gir tilgang til tjenesten, samt PIN-koder som elevene må oppgi for å få tilgang til spørreskjema. 

NAAF gjennomfører undersøkelsen for kr. 5 000,- per skole (skolen kan gjerne bestå av flere bygninger). Det dekker tilrettelegging av spørreundersøkelsen, klargjøring av rapport og forslag til hvordan rapporten kan brukes av skolen ledelse i samhandling med støtteapparat og ressurspersoner.  

Lurer du på hvordan undersøkelsen foregår eller har andre spørsmål så gå til ”Om Mitt Inneklima” eller kontakt Kai Gustavsen, fagsjef inneklima, HMS og miljørettet helsevern på e-post: kai.gustavsen@naaf.no.

Bestill ny undersøkelse her!