Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Her finner du pollenvarselet

Utforming og innredning

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
Skolelokalene og uteområdene skal være utformet slik at det skapes et miljø som fremmer helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold samt forebygger sykdom og skade.

Noen tips

  • Er arbeidsstillinger tema i klassen ? (obs regulere sittehøyde og bordhøyde)
  • Er klasserommet innredet med skap, reol, hyller og andre møbler som gjør det lett å samarbeid og snakke sammen?
  •  Er det noen snublefeller, forhøyninger eller skarpe kanter i klasserommet eller i gangen?
  • Er klasserommet ryddig slik at ingen kan snuble i skolesekker, bagger for gymtøy, sykkelhjelmer og annet som de har med seg inn i klasserommet?
  •  Prater lærer og klassen om hvordan ulykker og skader kan unngås? (både inne og i uteområdet for skolen).