Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Astma og kulde - her er våre beste tips >>

Inneklima og innemiljø

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
Verdens Helseorganisasjon har definert innemiljø gjennom fem inneklimafaktorer, med tillegg av estetisk og psykososialt miljø. Inneklimafaktorene har på hver sin måte betydning for hvordan den enkelte vil oppleve inneklima i bolig og bygg.

Inneklima er viktig for vår helse, trivsel og produktivitet. Et dårlig inneklima kan bidra til sykdom og plager hos mange mennesker, men personer med astma, allergi og andre overfølsomhetssykdommer er spesielt sårbare og kan få betydelig økte helseplager i bygg med dårlig inneklima.

Friske personer kan også få betydelige helseplager ved å oppholde seg over tid i bygg med dårlig inneklima. Vanligst er plager som gjentagende luftveisinfeksjoner, hodepine, unormal tretthet, tørr hud, tørre og såre slimhinner i øyne nese og hals, samt nedsatt konsentrasjon og arbeidsevne.

Inneklimaets fem faktorer er:

  • Termisk miljø. Romluftstemperatur, omgivende flaters temperatur, luftfuktighet, lufthastighet og trekk, påkledning og aktivitetsnivå.
  • Atmosfærisk miljø. Gasser/damper, lukter og partikler i lufta vi puster inn. For eksempel: Bakterier, pollen, muggsopp, husstøvmidd og rester av dødt stoff som hudavfall, flass, middrester. Kjemiske stoffer som avdamping fra rengjøringsmidler og lim. Stekeos og lukt fra matlaging.
  • Aktinisk miljø. Naturlig lys/elektrisk belysning. Lysstyrke, blending, reflekser. Radongass fra grunnen. Elektriske og magnetiske felt.
  • Akustisk miljø. Lyd og lydoppfattelse; støy og vibrasjoner, lydoverføring og etterklangstid.
  • Mekanisk miljø. Gulv (sklisikkerhet), innredningens tilpasning til brukerne, påvirkning fra de fysiske omgivelser. Ergonomi, sittestillinger og utforming av arbeidsplassen.

Legger vi til:

  • Estetisk miljø (pent/stygt). Alt som innvirker på våre sanser. (syn, hørsel, lukt, smak, berøring og likevekt) vanligvis med hovedvekt på synsinntrykk.
  • Psykososialt miljø. Mellommenneskelige forhold og sosialt miljø.

Får vi innemiljø.

Vi opplever inneklima uansett når vi oppholder oss innendørs. For de fleste innebærer dette hjem, utdanningssted eller arbeid.

NAAF har samlet de viktigste faktorene som påvirker inneklimaet for deg, eller dine nære og kjære.

No image

Bolig

Her kan du lese om hvilke faktorer som påvirker inneklima i ditt hjem. Du får også tips og råd til et sunt inneklima.

No image

Arbeidsplass

Her kan du lese om hvilke faktorer som påvirker inneklima på arbeidsplassen. Du får også tips og råd for å sikre et godt inneklima på jobb.

No image

Inneklima i barnehage

Her får ansatte og foresatte informasjon om hvilke faktorer som spiller inn på inneklima, og hva man må være oppmerksom på eller unngå for ikke å få et dårlig inneklima. I tillegg gir vi praktiske tips og råd, man enkelt kan utføre selv, for et bedre inneklima.

No image

Inneklima i skole

Her får elever, foresatte og ansatte informasjon om hvilke faktorer som spiller inn på inneklima, og hva man må være oppmerksom på eller unngå for ikke å få et dårlig inneklima. I tillegg gir vi praktiske tips og råd, man enkelt kan utføre selv, for et bedre inneklima.