Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Har barnet mitt astma?

Inneklima kan påvirkes - de ulike miljøene

Dato publisert: Sist oppdatert:

Verdens Helseorganisasjon har definert innemiljø gjennom fem inneklimafaktorer, med tillegg av estetisk og psykososialt miljø. Inneklimafaktorene har på hver sin måte betydning for hvordan inneklima i boligen skal oppleves av den enkelte. De fleste tenker at bedre inneklima kun handler om ventilasjon og mer luft. Når du ser at inneklima består av fem miljøer, er det ofte enklere å utføre forbedringer.

 Inneklimaets fem faktorer

  1. Termisk miljø: Lufttemperaturen i rommet, omgivende flaters temperatur, luftfuktighet, lufthastighet, trekk, påkledning og aktivitetsnivå.
  1. Atmosfærisk miljø: Gasser/damper, lukter og partikler i lufta vi puster inn. For eksempel: Bakterier, pollen, muggsopp, husstøvmidd, stekos, lukt fra matlaging, kjemiske stoffer som avdamping fra rengjøringsmidler og lim, samt rester av dødt stoff som hudavfall, flass og middrester.
  1. Aktinisk miljø: Naturlig lys/elektrisk belysning, lysstyrke, blending, reflekser, radongass fra grunnen, elektriske og magnetiske felt.
  1. Akustisk miljø: Lyd og lydoppfattelse; støy og vibrasjoner, lydoverføring og etterklangstid.
  1. Mekanisk miljø: Gulv (sklisikkerhet), innredningens tilpasning til ansatte, påvirkning fra de fysiske omgivelser, ergonomi, sittestillinger og utforming av arbeidsplassen.

I tillegg kommer:

  1. Estetisk miljø(pent/stygt): Alt som innvirker på våre sanser (syn, hørsel, lukt, smak, berøring og likevekt), vanligvis med hovedvekt på synsinntrykk.
  1. Psykososialt miljø:Mellommenneskelige forhold og sosialt miljø.

Våre valg og hverdagshandlinger er viktig. Siden inneklima er samspill mellom mange ulike faktorer, finnes det også en rekke tiltak som kan iverksettes uten store kostnader. Det stiller imidlertid krav til at alle i familien og leietakere får kunnskap om hva som kan gjøres for å bedre inneklimaet.

Erfaringer fra rådgivningstjenesten og prosjekter i regi av NAAF viser at mange små tiltak og gjøremål kan bidra til bedre inneklima i boligen. Kunnskap om hva inneklima er bidrar til at familien kan påvirke inneklima i egen bolig.