Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Har barnet mitt astma?

Matallergener

Dato publisert: Sist oppdatert:
Sørge for at personer med matallergi eller annen matoverfølsomhet kan glede seg over matserveringen i bygget og ikke får unødige helseplager.

 

Om lag 5 % av befolkningen ansees å ha allergi eller annen overfølsomhet for mat. Hele 20-30 % opplever imidlertid selv at de reagerer unormalt på mat, og vil derfor unngå å spise visse ingredienser og produkter.  Mange flere er berørt i det daglige, da problemet har praktiske konsekvenser for familie og venner.

Vanligste matallergi hos barn er ovenfor melk og egg, selv om reaksjoner på fisk, gluten, soya, nøtter og peanøtter også er relativt hyppig. Blant voksne er allergi overfor nøtter, peanøtter, skalldyr, fisk og hvete vanligst. Laktoseintoleranse, det vil si at man ikke tåler melkesukker, opptrer hos 1 - 2 % av den etnisk norske befolkning. I andre befolkningsgrupper er forekomsten vesentlig høyere. På verdensbasis er forekomsten av laktoseintoleranse på hele 80 %.

Reaksjoner på mat kan gi alt fra lette plager til svært alvorlig allergiske reaksjoner.

Driftsfasen

Med allergivennlige spisesteder mener vi at personalet har kunnskap om og tilrettelegger for de vanligste matallergiene. Det betyr at spisestedet må kunne servere mat uten de vanligste allergenene.

Disse er:
•    Melk
•    Egg
•    Gluten
•    Fisk
•    Nøtter (som para-, cashew-, val- og pistasie nøtter)
•    Peanøtter (belgfrukt)

Kokk og servitør må kunne gjøre rede for hva maten innholder og under ingen omstendighet gjette, og anta at dette går bra for kunden.

Med enkle grep kan serveringssteder bli trygge for personer med matallergi, uten at det kreves altfor stor tilrettelegging:
•    Kokker må ha kunnskap om matens innhold og lese varedeklarasjonen hver gang
•    Kokk og servitør må kunne gjøre rede for hva maten innholder og ikke gjette. Vær sikker på at det som oppgis av ingredienser er helt korrekt. Det kan være helsefarlig for personer med matallergi å få i seg noe de ikke tåler!
•    Kjøkkenet må ha god allergihygiene. Det vil si at man skal unngå kontaminering av allergener mellom råvarer under innkjøp, oppbevaring/lagring, tilberedning og servering. Bruk egne redskaper til hver råvare.
•    Sørg for at det gis rett mat til rett gjest.
•    Buffet mat skal være merket med navn på ingredienser.
•    Det må fremkomme av menyen om retter inneholder de vanligste allergenene (som nevnt ovenfor).