Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Råd til deg med matallergisk barn i barnehagen

Kurs og kompetansehevning

No image
Kunnskap er nøkkelen
bag Dato publisert: Sist oppdatert:
Vi vet at dårlig inneklima i barnehager, skoler, yrkesbygg og helse- og omsorgsinstitusjoner bidrar til barn, elever og ansatte syke. Bedring av inneklima oppleves som vanskelig slik at praktisk handling dessverre ofte uteblir. For å gjøre noe med dette, tilbyr NAAF løsningsorienterte praktiske kurs med foredrag av landets beste ekspertise.

Hvordan få til handling i vår kommune?

Det er et mål at en inneklimafagdag skal gi innføring i hvordan ansatte, brukere og støtteapparat kan bli en ressurs når inneklima og arbeidsmiljøet skal settes på dagsorden.

Det avgjørende er å tilby løsninger, ikke bare peke på problemer.

Risikovurdering med bruk av bilder og tekst bidrar til at ulike yrkesgrupper og brukere kjenner seg igjen, og trekkes aktivt med i det systematiske arbeidet med å bedre inneklimaet.

NAAF har utarbeidet flere praktiske nettsidene som ligger under relaterte lenker i høyremenyen. Nettsidene inneholder linker til lover, forskrifter, veildere og annen støttelitteratur.

Første kurs ble arrangert i Narvik kommune 25.09.12.

No image

Inneklimafagdag 2015 i Oppland

«Friske barn i friske bygninger» ble arrangert på Lillehammer onsdag 14. oktober 2015. Temaet for fagdagen: Godt inneklima i skoler og barnehager. Et praktisk kurs rettet mot alle som har en rolle i skoler, SFO eller barnehagen: Politikere, eiendomssjef, ledere, rektor, styrer, SFO-ledere, teknisk personell/vaktmester, renholder, verneombud, HMS-rådgiver, kommunelege, ansatte i bedriftshelsetjeneste og miljørettet helsevern. Det ble holdt foredrag om praktisk inneklima og HMS- arbeid i skoler og barnehager. 25 engasjerte deltakere var til stede på fagdagen.
No image

Inneklimafagdag i Stavanger

På fagdagen i Stavanger 25.november ble det forelest om praktisk inneklima og HMS- arbeid i skoler og barnehager. Arrangør var Norges Astma- og Allergiforbundet (NAAF) i samarbeid med KLP-Skadeforsikring og NKF (Norsk Kommunalteknisk Forening). Det var 57 engasjerte deltakere til stede på fagdagen.
No image

Inneklimafagdag 2015 i Sør-Varanger

Praktisk inneklima- og HMS-kurs for ansatte i Postgården i Sør-Varanger kommune. Mål for dagen var å gi inspirasjon til å drive positivt inneklima- og HMS-arbeid på arbeidsplassen i samhandling med kommunens støtteapparat og ressurspersoner.
No image

Inneklimakurs for Region Østafjells. 15.03.2015

Norges Astma- og Allergiforbund Region Østafjells Familiehelg på Grand hotell Kongsberg 13. – 15. mars 2015 Mer tekst kommer...
No image

Kurs og konferanser 2014

NAAF tilbyr løsningsorienterte praktiske kurs med foredrag av landets beste ekspertise. Her finner du en oversikt over kurs vi arrangerer i 2014.
No image

Nettverksmøte NKF Finnmarksgruppa

Nettverksgruppa til NKF bygg og eiendom i Finnmark avholdt to-dagers konferanse 26. og 27. august på Rica Hotel Karasjok. Hotellet er et tradisjonsrikt hotell med sterke elementer av samisk kultur og særegen arkitektur beliggende midt i Karasjok, i hjertet av Finnmark. Naturen rundt er vill og vakker med mange muligheter for friluftsliv og rekreasjon.
No image

Inneklimafagdag i Flekkefjord 20. mai i regi av Lister BHT

Lister bedriftshelsetjeneste tok initiativ til å arrangere fagdag om praktisk inneklima, HMS- og MHV-arbeid i skoler, barnehager og institusjoner. Målgruppen var medlemsbedrifter og andre interesserte i regionen. Det var ca. 40 deltakere som var aktive deltakere hele kursdagen.
No image

Inneklimafagdag i Arendal

Et samarbeid mellom NAAF Region Agder, Arendal kommune, Agder Arbeidsmiljø, Astma- og Allergiforbundet, Helsedirektoratet, Arbeidstilsynet og KLP-Skadeforsikring.
No image

Inneklimafagdag i Harstad 29. april

Fagdagen er et samarbeid mellom NAAF Region Nord, Lokallaget til Astma- og allergiforbundet, sentraladministrasjonen til NAAF og KLP-Skadeforsikring.
No image

NKF bygg og eiendom, Romeriksgruppa

NKF Romeriksgruppa har satt inneklima på dagsorden. NKFs medlemmer forvalter store verdier og gjennomfører store byggeprosjekter i lokalsamfunnet. (info: http://www.kommunalteknikk.no/) Derfor har vi i våre nettverk for bygg og eiendom kontinuerlig fokus på kunnskapsdeling for et bedre samfunn.
No image

Inneklimafagdag i Tromsø

Mandag 13. mai 2013 arrangerte Astma- og Allergiforbundet, Arbeidstilsynet og KLP-Skadeforsikring en Inneklimafagdag i Tromsø. Foredrag, resultater fra idédugnad og ulike sjekklister kan lastes ned fra høyremenyen.
No image

Inneklimafagdag i Narvik

"Beste konferansen i sitt slag», «svært informativt og viktig for oss» var tilbakemeldinger fra deltakere på Inneklimafagdagen i Narvik 25. september 2012. Initiativtaker var regionskontoret til Norges Astma- og Allergiforbund i Nordland.
No image

Skåningsrud skole og ressurssenter

17. september 2012 inviterte KLP kommuner i Norge til inneklimafagdagen i KLP– bygget. Fagdagen ble åpnet av direktør Elin Evjen Hagen i KLP. Etter foredrag fra Arbeidstilsynet og Astma- og Allergiforbundet, signaliserte KLP faglig og økonomisk støtte til virksomheter og kommuner som ønsket å starte et pilotprosjekt innen inneklima og arbeidsmiljø (og risikovurdering).