Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Parfymefri uke 2020

Inneklima og HMS i skoler og barnehager KLP 4. mars

No image
kg Dato publisert: Sist oppdatert:

Åpning – hva vil vi med dagen? v/Geir Grønsholt, fagsjef i KLP-Skadeforsikring

Geir orienterte om rollen til KLP:

 • I første rekke skal vi yte økonomisk kompensasjon for erstatningsmessige skader våre kunder har. Dårlig inneklima har gitt yrkesskadeerstatning, men i den store sammenhengen er ikke inneklima en vesentlig erstatningsmessig faktor (kan bli ?).
 • Vi skal ta et samfunnsansvar. I dette perspektivet har forbedring av inneklima en rolle.
 • Vi mener at forebyggende arbeid skal ha fokus. Skader og uønskede hendelser skaper menneskelige, miljømessige og økonomiske belastninger det er greit å unngå.

«Kjennetegn» ved dårlig inneklima i kommunale bygg

 • En utfordring i de fleste kommuner
 • Rammer mange personer
 • Kan ha ulike årsaker: Bygningsforfall, endret bruk av bygget, osv.
 • «Løsningen» ligger ofte i store investering: Nytt ventilasjonsanlegg, nytt bygg.
 • «Løsningene» er ofte av kortvarig karakter, dersom man ikke driver et langsiktig og systematisk arbeid med bygningsforvaltning.

Her kan du laste ned foredraget i PDF-versjon.


Mange deltakere

Her er det mye nyttig å hente

Arrangørene var veldig fornøyd med at 63 deltakere fra ulike kommuner, bedriftshelsetjenester og organisasjoner deltok på Fagdagen om inneklima og HMS.

Engasjerte deltakere

Ideer fra forelesere skrives ned - "mye nyttig å ta med hjem fra denne konferansen"

Tilbakemeldinger fra deltakere:
" Dette er noe av det beste seminaret jeg har vært på!!"

Inneklima i et folkehelseperspektiv.
v/ Seniorrådgiver/lege Anders Smith, Helsedirektoratet.

Inneklima i et folkehelseperspektiv

Behov og utfordringer - tilsyn

Kommunenes oppgaver innen miljørettet helsevern i barnehager og skoler skal virke både beskyttende og helsefremmende. Det er derfor svært viktig at det føres tilsyn med hvordan kommunene vedlikeholder og utfører oppgavene, og at det finnes muligheter for å vedta tiltak som granskning, tvangsmulkt og politianmeldelse om det skulle være nødvendig. Men slik modellen er i dag, er det kommunene selv som utfører tilsynet med sitt eget arbeid. Betyr det i realiteten at tilsynet ikke har noen effekt?

For kommunen:
 • Etablere tilsynsteam med nødvendig kompetanse og uavhengighet
 • Utarbeide (vedlikeholde og evaluere) risikobasert tilsynsplan
 • Samarbeide og koordinere med andre tilsynsmyndigheter
 • Økt bruk av systemrevisjon som tilsynsmetode
 • Økt fokus på skolens internkontrollsystem
 • Oppfølging av tilsyn (rapportering, lukking av avvik!)

For staten:

 • Bedre veiledning til kommunene
 • Initiere og utarbeide grunnlag for landsomfattende tilsyn med skolen (og barnehagen?)
 • Legge til rette for økt samarbeid/samordning mellom tilsynsmyndighetene
 • Kontinuerlig utvikling og forbedring av tilsynsmetodikk
 • Bidra til at tilsyn med skolen inngår blant kommunens oversikt over folkehelseutfordringene –Skolen som tema i dialog med kommunene

Her kan du laste ned foredraget i PDF-versjon.

Inneklima i offentlige bygg v/ Prosjektleder Conny Tove Bruun, Arbeidstilsynet

Conny T. Bruun fra Arbeidstilsynet

Inneklima i offentlige bygg; Skoler 2011-2012

Alle arbeidstakere har krav på et godt og trygt arbeidsmiljø.
– og de skal være like friske når de drar fra jobb som da de kom!

Prosjektets mål:

 • Prosjektet skal bidra til at kommunene og skolene i større grad arbeider systematisk for et bedre inneklima og for å forebygge helseskadelige arbeidsbelastninger som følge av dårlig inneklima.

Her kan du laste ned foredraget i PDF-versjon.

 BevertningDet smakte med lunsj etter flere foredrag
Nydelig mat ble servert i kantina til KLP. På menyen var det kokt laks og rikelig med grønnsaker. I lunsjen gikk praten livlig rundt bordet. HMS, inneklima og hvordan få til handling i egen organisasjon ble diskutert.

Medlemsfordeler i KLP
v/seniorrådgiver Stein Klokkeråsen

Informasjon om forsikring i KLP

Ansatte i kommunesektoren får som fortjent!

 • Ansatte i offentlig sektor er statistisk en bedre risiko
 • Dette skal dere få en (pris)fordel for
 • Ny medlemsfordel: Bil Maks uten kostnad

Våre forsikringskonsulenter gir gode råd

 • Rådgivere med lang erfaring på privatforsikringer
 • Vi har ikke provisjonslønn eller bonusordninger for salgsoppnåelse
 • Det betyr at du kan stole på de rådene du får!
 • Mange får ”ryddet” opp i sine forsikringer                    

Her kan du laste ned foredraget i PDF-versjon.

«Syke» ventilasjonsanlegg kan gjøre oss syke
v/ Senioringeniør Elisabeth Nesbakken Haugen, SINTEF

Nyttig kunnskap fra SINTEF

Vi fikk kunnskap om ventilasjonsanlegg, fukt og forurensning:
– Ventilasjonsanlegg kan være en effektiv spredningsvei for forurensning. Via ventilasjonskanalene kan en og samme kilde utsette hundrevis av arbeidstakere for helserisiko påpeker Haugen. Ifølge den erfarne mikrobiologen er det umulig å anslå hvor mange bygg i Norge som er invadert av muggsopp på denne måten. I forskningsøyemed og skadeoppdrag har hun undersøkt ventilasjonsanlegg i 300 yrkesbygg, deriblant flere skoler og sykehus. Les mer i Geminirapporten .

Budskapet til Elisabeth er å holde det rent og tørt fra luftinntak til de plasser der frisk uteluft blåses inn.

Her kan du laste ned foredraget i PDF-versjon.

Modell for praktisk og handlingsorientert HMS- og inneklimaarbeid i egen virksomhet. v/ Seniorrådgiver Kai Gustavsen, NAAF, rektor Nina Sæther og driftstekniker Tore Nilsen fra Sørum kommune.
Flere praktiske tips for å iverksette inneklima-/HMS-prosess
Skolens rektor, driftstekniker og NAAF gir deltakerne innblikk i HMS-prosessen:

NAAF bistår kommuner, skoler og barnehager slik at de kan jobbe systematisk med inneklima og HMS med egne ressurser. Kai Gustavsen i NAAF mener Skåningsrud skole er et eksempel der rektor har tatt initiativ til å iverksette lokal inneklima-/HMS-prosess. Denne prosessen har ført til at ansatte har fått praktisk kunnskap om inneklima og HMS slik at de selv kan iverksette helsefremmende aktiviteter på skolen.

Her kan du laste ned foredraget i PDF-versjon.

 

Hvem kan gjøre noe, og bør det koste penger?