Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Parfymefri uke 2020

Inneklimafagdag 2015 i Oppland

No image
kg Dato publisert: Sist oppdatert:
«Friske barn i friske bygninger» ble arrangert på Lillehammer onsdag 14. oktober 2015. Temaet for fagdagen: Godt inneklima i skoler og barnehager. Et praktisk kurs rettet mot alle som har en rolle i skoler, SFO eller barnehagen: Politikere, eiendomssjef, ledere, rektor, styrer, SFO-ledere, teknisk personell/vaktmester, renholder, verneombud, HMS-rådgiver, kommunelege, ansatte i bedriftshelsetjeneste og miljørettet helsevern. Det ble holdt foredrag om praktisk inneklima og HMS- arbeid i skoler og barnehager. 25 engasjerte deltakere var til stede på fagdagen.

 

Kaffe og rundstykker til alle før oppstart og i pauser.
Kaffe, te og rundstykkerDet smakte med rundstrykker

Regionsleder Karl Erik Bevolden ønsket velkommen.

Karl Erik orienterte om samarbeidet mellom Lillehammer og omegn astma og allergiforening, NAAF Region Oppland og NAAF av arrangementet. Det ble også rettet en stor takk til Extrastiftelsen som har vært med på finansieringen av «friske barn i friske bygninger»
Det er et mål at inneklimafagdagen skal gi inspirasjon og nye verktøy til de som ønsker å gå i gang med praktisk inneklimaarbeid på sin arbeidsplass.  

Åpning av inneklimakonferansen

Godt HMS arbeid krever praktisk handling
- ikke bare skrivebordsteori.

Fagsjef Geir Grønsholt i KLP

Geir Grønsholt, fagsjef i KLP Skadeforsikring AS kom med flere gjenkjennbare eksempler.

Presentasjonen til KLP

Foredraget kan du laste ned i høyremenyen.

Inneklima og helse
Kai Gustavsen, NAAF, fagsjef inneklima, HMS og miljørettet helsevern

Inneklima og helse

Praktisk innføring i Verdens Helseorganisasjons definisjon av inneklima
Inneklima, Verdens helseorganisasjons definisjon på inneklima ble brukt i foredraget.
 • Temperatur (Termisk miljø)
 • Lufta vi puster i (Atmosfærisk miljø)
 • Belysning/stråling (Aktinisk miljø)
 • Lyd/støy (Akustisk miljø)
 • Utforming/innredning (Mekanisk miljø)

Det ble presentert eksempler fra skole- og barnehagehverdagen fra hvert miljø slik at deltakerne kunne få tips til handling.

Foredraget kan du laste ned i høyremenyen.

Pauser med tid for faglig prat og erfaringsutveksling.

Utveksling av erfaringer

I pausene ble det tid til å drøfte ulike inneklima- og HMS-utfordringer på arbeidsplassen. Nyttig å høre hvordan det gjøres i andre kommuner.

Fra paragraf til handling! Dette praktiske foredraget ble holdt av Kai fra NAAF.
 Fra paragraf til handling

 • Modell for praktisk handlingsorientert HMS- og inneklimaarbeid på arbeidsplassen
 • Eksempel på utforming av samhandlingskart
  • Synliggjøring av ressurser i inneklima og HMS- arbeidet
  • Praktisk idédugnad synliggjør hva den enkelte bidra med

  Foredraget kan du laste ned i høyremenyen.

Lunsj i kantina

Lunsj i kantina

God mat fra kantina i Lillehammer Kommune.

Det smakte med mat og kaffe etter foredrag

Praten gikk livelig rundt bordet og erfaringer ble utvekslet.

 

Utforming av samhandlingskart

Her utformer en gruppe samhandlingskartet som viser hvilke grupper og ressurspersoner de mener bør samarbeide.

Summegruppe

Samhandlingskartet blir organisasjonens uformelle organisasjonskart som vil være effektivt å bruke når inneklima og HMS settes på dagsorden.

I fellesskap utformet vi samhandlingskart for godt inneklima

Etter gruppearbeid ble oppgavene presentert i plenum. Kai fra NAAF innarbeidet innspillene etterhvert som de kom fra deltakerne.


Eksempel på samhandlingskart

Slik ble samhandlingskartet som ble utformet på inneklimafagdagen i Lillehammer.

 

ExtraStiftelsen
Prosjektet er støttet av ExtraStiftelsen.

 

Hvem kan gjøre noe, og bør det koste penger?