Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Parfymefri uke 2020

Inneklimafagdag 2015 i Sør-Varanger

No image
kg Dato publisert: Sist oppdatert:
Praktisk inneklima- og HMS-kurs for ansatte i Postgården i Sør-Varanger kommune. Mål for dagen var å gi inspirasjon til å drive positivt inneklima- og HMS-arbeid på arbeidsplassen i samhandling med kommunens støtteapparat og ressurspersoner.

Kursmateriell, Kaffe, te og vann tilgjengelig.
Kursmateriell og gruppeoppgaverKaffe, te og vann tilgjengelig
God bistand før og under fagdagen bidro til at alle kursdeltakerne hadde tilgjengelig kaffe, te, vann og frukt. En takk til de som sto på fra kursstart til slutt.


Rådmann Nina Bordi Øvergaard åpnet fagdagen

Rådmann Nina Bordi Øvergaard åpner fagdagen

Byggeiere som tar vare på bygningsmassen tar også vare på helsa til dem som arbeider i, og bruker byggene. Inneklima er viktig for helse og trivsel. Et dårlig inneklima kan bidra til sykdom og plager hos mange mennesker, derfor er temaet i dag svært viktig.

Å få til et godt arbeidsmiljø og inneklima er avhengig av at flere samhandler og samarbeider. Slik vi ser det her i dag. Med ansatte fra alle avdelinger og enheter som er lokalisert i Postgården. Sammen med ansatte fra bygningsdrifta og renholdere. Og rådmannen som representant for bygningseieren. Dvs. brukere, bygningsforvalter og bygningseier, alle de 3 rollene som er innenfor kommunal eiendomsforvaltning.  Hovedverneombudet er også med i dag.

Men vi skal ikke glemme de som skal holde tråden og ta oss gjennom dagen. Nemlig Kai Gustavsen fra Astma og Allergiforbundet og Pål Stokkebryn fra KLP. Kommunen setter veldig stor pris på samarbeidet med KLP og Astma og Allergiforbundet, stor takk til de.

Denne dagen er ikke bare kun for oss som er her i dag, dagen skal også gi oss kunnskap om metoder og hjelpemidler som vi også kan bruke senere. 

Mål for dagen, praktisk informasjon

Ivar Kaski formidler mål for dagen og praktisk informasjon Ivar Kaski , enhetsleder tekniske tjenester, takket for god deltakelse og formidlet målet med fagdagen

- Gi inspirasjon til å drive positivt inneklimaarbeid i egen virksomhet.  (inspirasjonsdag – fra paragraf til praktisk handling)

- Gi kunnskap om hvordan et slikt arbeid kan drives: Metoder og konkrete hjelpemidler.

Inneklima og helse

Kai Gustavsen, fagsjef inneklima, HMS og miljørettet helsevern hadde ansvar for fagdagen og inneklima-HMS-prosessen. Han åpnet fagdagen med et foredrag om inneklima og helse.

Bildene nedenfor er hentet fra foredraget til Kai:

Inneklima og helse

Astma- og Allergiforbundet dekker hele landet

Store tall i befolkningen

Forekomstallene øker

I foredraget ble Verdens helseorganisasjons definisjon på inneklima gjennomgått med eksempler fra miljøene:

  1. Temperatur (Termisk miljø)
  2. Lufta vi puster i (Atmosfærisk miljø)
  3. Belysning/stråling (Aktinisk miljø)
  4. Lyd/støy (Akustisk miljø)
  5. Utforming/innredning (Mekanisk miljø)

Foredraget om inneklima og helse kan du laste ned i høyremenyen.


Konkret HMS –arbeid gir resultater

  • samhandling nødvendig!
  • ikke bare skrivebordsteori.

Pål Stokkebryn, distrikssjef i KLP Skadeforsikring AS kom med flere gjenkjennbare eksempler.

Pål
Bildene nedenfor er hentet fra foredraget til Pål:
KLP eies av sine kunder (kommuner, fylkeskommuner og helseforetak)
Innemiljøet er også en risiko
Er forebyggende HMS-arbeid lønnsomt?
Sør-Varanger, et bevis på at det virker.
Foredraget kan du laste ned i høyremenyen.

Pauser og kommunikasjon

På fagdagen ble det lagt inn pauser regelmessig. Aktive deltakere åpnet vindu og dør slik at kurslokalet vårt ble effektivt gjennomluftet. Korte effektive lufterutiner bidro også til å bedre luftkvaliteten i rommet vi brukte. I pausene ble deltakerne bedre kjent, og flere drøftet ulike inneklima- HMS-utfordringer i Postgården på tvers av avdelinger og arbeidsområde.

Lufting i pauser


Inneklima- og HMS-arbeid i praksis
Kai holdt foredrag om inneklima og HMS i praksis. Det ble gitt innføring i metode for praktisk handlingsorientert HMS- og inneklimaarbeid på arbeidsplassen. For at alle skulle kjenne seg igjen var det innarbeidet bilder fra Postgården i foredraget.

Inneklima- og HMS-arbeid i praksis

Eksempel på utforming av samhandlingskart.
Samhandlingskartet, er virksomhetens uformelle organisasjonskart. Kartet et er med på å synliggjøre ressurser i Postgårdens inneklima- og HMS-arbeid.

Eksempel på samhandlingskart

Bygningens livsløp - ansatte en ressurs
Ansatte er en ressurs når inneklima, HMS og FDV (forvaltning, drift og vedlikehold) settes på dagsorden.


Lunsj
Etter flere foredrag var det smakte det med lunsj. HMS og ulike arbeidsmiljøutfordringer ble diskutert i pausen.

Pauser med kaffe, te og strekk på beinaPause og lunsj

Det ble pratet om HMS og arbeidsmiljø under lunsjenFin utsikt fra kantina
Her drøftes arbeidsmiljøet og hvordan praktiske tiltak kan utføres i Postgården.

 

Gruppearbeid

Etter lunsj gjennomførte ble deltakerne delt inn i flerfaglige grupper slik at de ulike avdelingene kunne lære av hverandre.

Samhandlingskartet utformesMange nyttige innspill ble skrevet ned under gruppearbeidet.

Nå håper vi det skjer noe...Nå håper vi at det sker noe som bedrer arbeidsmiljøet på avdelingen vår.

 

Etter denne dagen håper jeg noe omsettes til handling

Mange nyttige innspill ble skrevet ned under gruppearbeidet

Mange nyttige innspill ble notert under gruppearbeidet, og vi håper at flere av dem kan omsettes til praktisk handling og synlige resultater.

Resultater fra gruppearbeid ble presentert i plenum.

Da Kai presenterte mal for utforming av samhandlingskart på lerretet, varte det ikke lenge før deltakerne hadde fylt inn de aktuelle samarbeidspartener. Samhandlingskart (det uformelle organisasjonskartet) vil være det nyttig når praktisk inneklima- og HMS-arbeid settes på dagsorden.

Samhandlingskartetfor Posthuset er utformet

Praktisk idédugnad -hva kan de ulike grupper bidra med?

Etter utforming av samhandlingskartet gikk vi i gang med den praktiske delen der deltakerne kom med innspill på hva de ulike grupper kan bidra med.

Resultater fra praktisk idedugnad

Vår praktiske idédugnad synliggjorde 31 praktiske forslag til inneklima- og HMS-forbedringer. Flere av dem koster det ikke penger å iverksette. Samhandlingskart og resultater fra den praktiske idédugnaden kan lastes ned fra høyremenyen.

Avslutning og veien videre

Ivar Kaski avslutter dagen og foreslår videre fremdrift

Kursdeltakerne var så aktive at Ivar foreslo at oppgavene kan tas med tilbake til de ulike avdelingene slik at de fikk jobbet enda mer med dem. Kai oversendte mal til hjemmeoppgave i Word-versjon som Ivar sendte ut til lederne. Den løsningsorienterte idédugnaden må være ferdig innen en måned slik at Ivar kan innarbeide resultatene i en plan der forslagene oppsummeres i prioritert rekkefølge. Rapporten vil bli tatt opp i AMU slik at forankring for arbeidsmiljøaktivitetene blir ivaretatt.

 

 

 

Hvem kan gjøre noe, og bør det koste penger?