Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Parfymefri uke 2020

Inneklimafagdag i Narvik

No image
kg Dato publisert: Sist oppdatert:
"Beste konferansen i sitt slag», «svært informativt og viktig for oss» var tilbakemeldinger fra deltakere på Inneklimafagdagen i Narvik 25. september 2012. Initiativtaker var regionskontoret til Norges Astma- og Allergiforbund i Nordland.

Fagdagen ble arrangert i samarbeid mellom NAAF Region Nordland, Narvik AAF, Astma- og Allergiforbundet, Helsedirektoratet, Arbeidstilsynet og KLP-Skadeforsikring. Vi gir deg smakebiter fra konferansen - foredrag, idedugnad og utstillere. Noen av foredragene kan også lastes ned under.

Ordføreren i Narvik åpnet inneklimafagdagen

Inneklimatiltak i skolene som er gjennomført er skofri skole. Dette handler også og hygiene, da ingen har godt av å gå i sine utesko hele dagen. Støv og skitt blir redusert med skofri skole. En utfordring med folkehelseperspektivet er å få elevene ut i frisk luft med denne ordningen. Det må antakelig gjøres gjennom en annen organisering av skoledagen. For å få til løsninger som fungerer så er det lurt å bruke Samhandling (gjerne Gabelas), da dette handler om Lærernes arbeidsplass og om elevenes læringsmiljø.

Kommunene har generelt en stor utfordring nå det gjelder vedlikehold. Narvik intet unntak. Dette bunner i all hovedsak i budsjettprosessen hvor vedlikehold av bygg taper i kampen om kronene. Oppussing av Rådhuset vinner aldri over fru Hansens sykehjemsplass.

Derfor må kommunen ende opp med en løsning hvor vedlikehold sikres, ellers kaster vi i prinsippet pengene ut vinduet..
Løsningen er nok å leie byggene tilbake, da sitter man med en del rettigheter også. Billigere blir det definitivt ikke, men vi må

Foredragene

Regionsleder Bård Svendsen i aksjonRegionsleder Bård Svendsen i NAAF Region Nordland utførte en glimrende jobb. Han passet på at engasjerte foredragsholdere overholdt avsatt tidsbruk. Samt at deltakerne fikk pauser der det ble servert kaffe og te.

 

 

 

Britt Ann, fagsjef i NAAFBritt Ann Høiskar, fagsjef inneklima og uteluft holdt foredrag om inneklima, hva det er og hvorfor det er så viktig.
Hun ga innføring i de viktigste faktorene, påvirkning på helse, produktivitet, læringsprestasjoner. NAAFs Kriterieliste for godt inneklima inngikk i hennes foredrag. Kriterielisten, som viser de viktigeste parameterne, er valgt ut av en ekspertgruppe, og er et nyttig verktøy for kommunene når de skal arbeid med inneklima. Hent foredrag;
Inneklima i skole og barnehage- hvorfor er det så viktig, pdf >

Jan Vilhelm BakkeJan Vilhelm Bakke Phd, overlege i Arbeidstilsynet holdt en engasjerende presentasjon om Inneklima i offentlige bygg, skoler og sykehjem (helseinstitusjoner). Han tok oss med på en verbal og visuell reise der lover, forskrifter og veiledere ble presentert med praktiske eksempler. Funn og observasjoner fra Arbeidstilsynets pågående tilsynskampanje i skolesektoren ble nøye gjennomgått. Vi fikk også høre om akutte inneklimapålegg som var gitt og ulike risikoforhold som var avdekket. Med andre ord, mye å lære. Hent foredrag; Inneklima i offentlige bygg, pdf >

MHV-arbeid i Narvik kommuneSanel Gabela, rådgiver miljørettet helsevern i Narvik kommune holdt foredrag om hvordan de arbeidet med inneklima og miljørettet helsevern i kommunen. I prosjektet han leder i kommunen er samarbeid, kommunikasjon og samhandling mellom ulike yrkesgrupper og profesjoner viktig. De har utarbeidet et samhandlingskart som viser hvem som bør samarbeide og involveres nå inneklima skal bedres i kommunen. Hent foredrag; Tilfredsstillende innemiljø i skolebygg, pdf >

 Samhandlingskart Narvik kommune

Figuren ovenfor viser samhandlingskart for arbeid med inneklima i Narvik kommune.

LunsjBrukermedvirkning

Til lunsj var det hjemmelaget lasagne og lammecarrè med ris. Til dessert var sjokolademouse med vaniljesaus.

Brukermedvirkning i praksis. Alle var flinke til å rydde etter seg når de hadde spist. Dette er gode egenskaper som kan omsettes på egen arbeidsplass når inneklima og arbeidsmiljøet skal bedres.

Bedring av inneklima bør ikke koste penger!Eiendomssjef Øyvind Trygstad i Vestfold fylkeskommune og seniorrådgiver Kai Gustavsen i NAAF presenterte i sitt foredrag metode for å bedre inneklima i eksisterende bygg. Eksempler fra inneklima-/HMS-prosjekt på Melsom videregående skole ble trukket frem. Foredraget ga innblikk i hva som kan utrettes av inneklima og HMS arbeid i en organisasjon dersom det forankres på toppnivå, jobbes på tvers og alle yrkesgrupper på skolen trekkes med. De ga praktiske eksempler som viste at det ikke bare koster penger å bedre inneklima. Hent foredrag; Løsningsbasert kartlegging og idédugnad, pdf >>

KLP Skadeforsikring tenker HMS for alleGeir Grønsholt, fagsjef i KLP Skadeforsikring viste i sitt foredrag betydningen av å tenke helhet når det jobbes med HMS og inneklima. Han gav oss flere eksempler som viste at det er lønnsomt for kommunen og samfunnet å omsette planer til praktisk handling på den enkelte arbeidsplass. Hent foredrag; HMS er lønnsomt, er det nå egentlig det? pdf >

 

 

PremieutdelingDe som besøkte standen til Renholdssoner fikk mulighet til å delta i en konkurranse. På bildet ser du en heldig vinner som mottar en gevinst.

 

 

 


Resultater fra Løsningsbasert idédugnad

Ideene skrives nedSummegruppe

Deltakerne var aktive når de ble invitert til å delta i å gjennomføre løsningsbasert idédugnad. Etter flere foredrag med eksempler på hvordan inneklima og arbeidsmiljøet kan bedres , var det inspirerende å komme med egne forslag. På 30 minutter kom kursdeltakerne med 24 innspill til hva som bør sees på når det arbeides med inneklima og HMS.
Du kan laste ned resultatene her; Resultater fra idedugnad, pdf >

Presentasjon av våre utstillere:

 Ranholdssoner

Tore Vestad fra Renholdssoner var til stede. Han ga flere nyttige tips hvordan materiell fra Renholdssoner kan stoppe sand, bøss og skitt effektivt ute. Det ble også orienterte om vedlikeholdsprogrammet som er tilpasset mattekonseptet.

 

 

Schneider Electric

Per Carlsson i Schneider Electric drøfter her muligheter for oppgradering av bygningsmassen i en kommune med en kursdeltaker. Ved oppgradering av bygg, tenkes det helhet, slik at inneklima og arbeidsmiljøet for elever, ansatte og brukere ikke forringes.

 

 

Jotun

Tore Hansen fra Jotun hadde egen stand der Sens-malingen ble presentert. Sens som er verdens mest helsevennlige maling, gjør det nå endelig mulig å utføre malerarbeid i skoler og barnehager mens den er drift. Det er god bygg- og kommuneøkonomi å utføre løpende vedlikehold av malte flater inne.

 

 

AnticimexMorten Blix og Stein Norstein fra Anticimex informerte hvordan de kunne bistå kommunen og byggeier når uhellet er ute. De kan utføre nødvendige målinger og gi bestiller praktiske råd og tips til hva som bør gjøres for å utbedre skader. Rapporten som oversendes etter utført oppdrag, er et viktig HMS-dokument for kommunen, og skal behandles i AMU.

Her kan du laste ned sluttrapporten, pdf >