Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Parfymefri uke 2020

Nettverksmøte NKF Finnmarksgruppa

No image
kg Dato publisert: Sist oppdatert:
Nettverksgruppa til NKF bygg og eiendom i Finnmark avholdt to-dagers konferanse 26. og 27. august på Rica Hotel Karasjok. Hotellet er et tradisjonsrikt hotell med sterke elementer av samisk kultur og særegen arkitektur beliggende midt i Karasjok, i hjertet av Finnmark. Naturen rundt er vill og vakker med mange muligheter for friluftsliv og rekreasjon.


Fullsatt sal begge dager
Harald kom md NKF-nytt. Han ledet dagen, og kjørte Skypeforedraget sammen med Kai fra Larvik. Foto: Geir, KLP.

Noen temaer som ble gjennomgått 26. august.

 • Nytt fra NKF, v/Harald
 • Runde rundt bordet – aktuelle saker i din kommune siden sist vi møtte: eiendom og renhold
      (max 5 min pr kommune)
 • DiBK v/ Fredrik Horjen - for mer info se: http://dibk.no/no/Tema/Eksisterende-bygg/
 • Direktoratet skal bidra til økt profesjonalisering av eiendomsforvaltning i kommuner, fylkeskommuner, privat og statlige. Gjennom økt profesjonalisering av eiendomsforvaltningen bidrar man til at de verdier som bygningsmassen representerer blir godt ivaretatt. Hva er utfordringene? Her kan dere stille spørsmål.

Foredraget til Fredrik Horjen kan lastes ned fra høyremenyen.

Mer tekst og bilder kommer fra NKF...Noen temaer som ble gjennomgått 27. august.

Denne dagen ble gjennomført via Skype da foredragsholder dessverre ikke hadde anledning til å være tilstede i salen. Foredraget ble omarbeidet slik at det ble tilpasset presentasjon via Skype. For at dette skulle fungere optimalt, ble Skype og PowerPoint-presentasjon testet ut dagen før med Alta. Hotellet hadde høyhastighets Internettforbindelse slik at kvaliteten på bildene som ble vist i salen var klare og tydelige for alle. Harald ordnet høyttalere i salen slik at lyden som ble formidlet ble meget god.

Deltakerne følger med
55 engasjerte deltakere.

Derfor er HMS lønnsomt

Geir Grønsholt, fagsjef i KLP Skadeforsikring AS kom med flere gjenkjennbare eksempler på ulike HMS-aktiviteter i hverdagen.

Derfor er HMS lønnsomt

Tekst hentet fra foredraget til Geir:
«Aktivt arbeid for å holde orden i eget hus, slik at uønskede hendelser ikke inntreffer».

Hvorfor drive med HMS arbeid

 1. Fordi lover og forskrifter sier det?
 2. Eller fordi det er noe positivt i det for meg?
 3. Er det nødvendigvis konflikt mellom de foregående punktene?


Hvem lager agendaen for HMS arbeidet?
Det er virksomheten som skal lage en plan for HMS arbeidet i sin virksomhet ut i fra sin egen kjennskap til risikoforhold i virksomheten.
Det er ikke presse, tilsynsmyndigheter eller andre interessenter som skal styre agendaen. Da blir det bare ”rot og tilfeldigheter”.

Foredraget til Geir kan du laste ned fra høyremenyen.


Kaffepause med nydelig kake

I pausen ble det servert kaffe, te og nydelig kake. Akkurat da skulle jeg vært tilstede fysisk.
Foto: Geir, KLP.

Nedenfor er hvert foredragene som Kai fra NAAF holdt. Foredragene kan du laste ned i høyremenyen.
NAAF – en samarbeidspartner innen inneklima, HMS og miljø Inneklima - hva er det?

Samarbeid:

NAAF samarbeider med kommuner og bedrifter om praktisk inneklima- og HMS- arbeid.

 

 

 

 

Inneklima:

 1. Temperatur (Termisk miljø)
 2. Lufta vi puster i (Atmosfærisk miljø)
 3. Belysning/stråling (Aktinisk miljø)
 4. Lyd/støy (Akustisk miljø)
 5. Utforming/innredning (Mekanisk miljø)
 Fra paragraf til handling  Praktisk bruk av IK-bygg

Foredraget inneholder:

 • Modell for praktisk handlingsorientert HMS- og inneklimaarbeid på arbeidsplassen
 • Eksempel på utforming av samhandlingskart
 • Synliggjøring av ressurser i inneklima og HMS- arbeidet
 • Praktisk idédugnad synliggjør hva den enkelte bidra med.

Eksempel på samhandlingskart

Samhandlingskartet er utformet på en skole i samarbeid med ansatte og skolens støtteapparat innen FDV og HMS.

 

 

Flerfaglig bruk av IK-bygg

Punkt 8 som ligger under egne spørsmål
er utarbeidet for å fange opp de «enkle»
ting/hendelser som kan føre til dårlig
inneklima/arbeidsmiljø for ansatte og elever

Klartleggingsmodellen er nå under uttesting på en skole i Bærum.

Deltakere ved kartleggingen er:

 • Rektor
 • Yrkeshygieniker fra BHT
 • Driftstekniker
 • Renholdsansvarlig
 • Verneombud
 • Byggforvalter


Opplevelser til nå:
Punkt 8 Fotosafari, bidrar til engasjement,
aktivitet, synlige resultater og dokumentasjon av praktiske hverdagsaktiviteter innen
inneklima, HMS og arbeidsmiljø.

Hvem kan gjøre noe, og bør det koste penger?