Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Parfymefri uke 2020

NKF bygg og eiendom, Romeriksgruppa

No image
kg Dato publisert: Sist oppdatert:
NKF Romeriksgruppa har satt inneklima på dagsorden. NKFs medlemmer forvalter store verdier og gjennomfører store byggeprosjekter i lokalsamfunnet. (info: http://www.kommunalteknikk.no/) Derfor har vi i våre nettverk for bygg og eiendom kontinuerlig fokus på kunnskapsdeling for et bedre samfunn.

NKFs medlemmer forvalter store verdier og gjennomfører store byggeprosjekter i lokalsamfunnet.
(info: http://www.kommunalteknikk.no/) Derfor har vi i våre nettverk for bygg og eiendom kontinuerlig fokus på kunnskapsdeling for et bedre samfunn. Vår strategi er å bistå kommunene med kompetanse på drift, vedlikehold, utvikling og utbygging av offentlige eiendommer. Vi mener at eiendomsforvaltning nå har fått fokus, byggenes tilstand er satt på dagsorden og det er levert resultater som har bidratt til at det nå er mange som drifter optimalt sett med økonomiske øyne. Nå er tiden inne for universell utforming og inneklima.

Eiendomsforvaltning har i dag stort fokus på optimal drift av sine bygg, men vet vi hvordan dette påvirker inneklima i byggene våre? Har vi godt for langt?

Vi setter nå fokus på brukere og på brukertilfredshet, og vi mener at det er med godt inneklima at resultatene blir best. Offentlige eiendomsforvalteres suksess avhenger av fornøyde kunder og eiere.

Spørsmålet for framtiden må bli: «Hva må og bør en «vaktmester» gjøre for at brukeren skal ha det godt?


 

Aktive deltakere Følger godt med, dette var nyttig!

Fullsatt kurslokale i KLP-bygget på fagsamlingen for driftsoperatørene i NKF med tema inneklima og HMS.

Godt å knaske på noe i pausene Kaffe, frukt og grønt
Kaffe, frukt og grønt tilgjengelig i pausene - her er vi sunne!
Drift og vedlikehold er helsearbeid Fint å høre at sjekk av ventilasjon er viktig for inneklima
Forvaltning drift og vedlikehold er viktig helsearbeid og driftsteknikerne har en sentral rolle i dette arbeidet. 

 


Hvorfor er "vaktmesterne" så viktige i et skadeforebyggende perspektiv?

Systematisk HMS- og vedlikeholdsarbveid er viktig!
Geir Grønsholt, fagsjef i KLP Skadeforsikring AS

KLP-Skadeforsikring var vert og stilte med undervisningslokale og kaffe, frukt og nydelig lunsj.

Hva er løsningen på vedlikeholdsetterslepet?

 • Det er mulig at gamle bygg er i en slik forfatning at nye bygg er løsningen.
 • Men hva skjer med bygget hvis vi opprettholder «gamle» rutiner for ettersyn og vedlikehold?

Hvorfor er vaktmestere så viktige?

 • De har praktisk kunnskap
 • De er løsningsorienterte
 • De er der risikoen er
 • Hva skal de se etter?
 • Hvordan kan de nå fram med forbedringstiltak?

Min påstand.

 • Vaktmesterne kan ikke bli tillagt det overordnede ansvaret for at bygget er i orden.
 • Men de er en unik ressurs i dette arbeidet.
 • De må ha nødvendig kompetanse for å jobbe med forbedringer.
 • Det må være systemer så de blir hørt.

Last ned foredraget her:


Drift og vedlikehold er helsearbeid

Jan Vilhelm fra Arbeidstilsynet
Jan Vilhelm Bakke, overlege i Arbeidstilsynet og Førsteamanuensis miljømedisin, NTNU, Institutt for Energi og prosessteknikk.

Jan Vilhelm foreleste i temaene:

 • Dårlig inneklima i skolen kan gi i alvorlige helseplager for barn og ansatte og har stor betydning for trivsel, produktivitet og læringsevne.
 • Alle barn, skoleelever og ansatte i skoler og barnehager har lovfestet rett til et godt inneklima og arbeidsmiljø.
 • Men hva er egentlig godt, hva er godt nok og hva er for dårlig?

Last ned foredraget her:


Fra paragraf til handling!

Kai Gustavsen
Kai Gustavsen, yrkeshygieniker og seniorrådgiver i Astma- og Allergiforbundet.

Kai Gustavsen foreleste i temaene:

 • Inneklima, praktisk innføring i inneklima
 • Modell for praktisk handlingsorientert HMS- og inneklimaarbeid i Sørum kommune
 • Eksempel på utforming av samhandlingskart (det uformelle organisasjonskartet)
 • Synliggjøring av ressurser i inneklima og HMS- arbeidet (Hva kan den enkelte bidra med?)

Last ned foredraget her:

Linker til nettsider du kan bruke i arbeidet kan du laste ned fra høyremenyen

 

Hvem kan gjøre noe, og bør det koste penger?