Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Parfymefri uke 2020

Skåningsrud skole og ressurssenter

No image
kg Dato publisert: Sist oppdatert:
17. september 2012 inviterte KLP kommuner i Norge til inneklimafagdagen i KLP– bygget. Fagdagen ble åpnet av direktør Elin Evjen Hagen i KLP. Etter foredrag fra Arbeidstilsynet og Astma- og Allergiforbundet, signaliserte KLP faglig og økonomisk støtte til virksomheter og kommuner som ønsket å starte et pilotprosjekt innen inneklima og arbeidsmiljø (og risikovurdering).

 

Bakgrunn for inneklimaprosess på skolen vår!

Nina Sæther, en av kursdeltakerne og rektor på Skåningsrud skole og ressurssenter i Sørum kommune grep denne anledningen. Hun skrev en søknad til KLP om å få delta med sin skole. Da søknaden var innvilget, etablerte KLP samarbeid med NAAF og prosjektbeskrivelse ble utarbeidet.
Etter inneklimafagdagen hos KLP utarbeidet Nina denne poster til oppheng på personalrom og arbeidsrom på skolen. Posteren bygger på foredrag fra Arbeidstilsynet og NAAF – praktisk inneklimaarbeid på skolen var i gang. NB! Posteren, foredrag og annet materiell kan lastes ned fra høyremenyen.

  

Inneklimaprosess på skolen vår!

I september 2012 arrangerte KLP fagdag «Hvordan møte arbeidstilsynets krav innenfor inneklima i norske skoler». Kari Tiller og jeg deltok fra Sørum kommune. Det var en lærerik og inspirerende dag hvor vi bl.a. fikk høre om arbeidsmetodikk for å forbedre inneklima.

På Skåningsrud skole og ressurssenter hadde vi slitt med dårlig inneklima i lang tid. Vi mente nytt ventilasjonsanlegg måtte til. Det viste seg å ville bli svært kostbart og ville i tillegg kreve dyre og omfattende bygningsmessige endringer.

Fagdagen hos KLP ble en øyeåpner på hvordan vi som jobber på Skåningsrud kunne gjøre mange små tiltak, som til sammen ville bedre inneklimaet uten de store kostnadene. Dette var tiltak vi kunne gjøre mens vi venter på finansiering av nytt ventilasjonsanlegg.

KLP inviterte også til deltakelse i et pilotprosjekt om hvordan forbedre inneklimaet i kommunale bygg, og de ville bidra med faglig og økonomisk støtte. Styret ved Skåningsrud skole og ressurssenter støttet forslaget om å søke, og gleden var stor da fagsjef Geir Grønsholt hos KLP godkjente oss.

I desember 2012 planla vi oppstartmøte for prosjektet, som ble avholdt 17.januar i 2013. I tillegg til representanter fra KLP og Kai Gustavsen fra Astma- og allergiforbundet var det representanter fra skolen, renhold og drift. Dette ble en flying start for prosjektet hvor vi endte opp med gode innspill til videre jobbing.

Slik jeg ser det er styrken i prosjektet nettopp at det blir helhetlig og forpliktende, og et reelt samarbeid mellom de som innehar kunnskap om inneklima, de som kjenner det på kroppen ved å jobbe i bygningene og de som på daglig basis skal gjennomføre tiltak.

Det var viktig å få en gjennomgang av det tekniske anlegget og målinger som sier noe om på hvilken måte vårt inneklima er dårlig. Dette gir oss et konkret utgangspunkt for neste steg i prosjektet hvor vi involverer alle ansatte. Alle får en forståelig innføring i inneklima slik at man kan påvirke og bidra til en forbedring. Alle blir delaktige og ansvarlige for eget arbeidsmiljø.

Prosjektrapporten viser i bilder, tall og ord hvordan vårt utgangspunkt er. Det blir spennende å oppsummere måloppnåelsen når alle tiltak er iverksatt.

Målet med prosjektet er at vi skal få en varig bedring i vårt inneklima og at innholdet i prosjektet skal leve videre etter at prosjektet er avsluttet. Sjansene for dette burde være gode når vi tar i betraktning at skolens slagord er «Klart vi kan».

Nina Sæther
Rektor

Send en e-post til skolen dersom du ønsker rapporten oversendt i PDF-versjon.

Noen bilder fra inneklimadagen på skolen.

 Nina åpner samlingen

 Rektor Nina Sæther åpnet inneklimafagdagen på skolen.

Geir og Kai

Geir fra KLP og Kai fra NAAF var ansvarlig for gjennomføringen.

Engasjerte deltakere

Engasjerte deltakere fikk mat og drikke.

Engasjert verneombud

Skolen har et aktivt og engasjert verneombud.