Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Astma og kulde - her er våre beste tips >>

Mitt inneklima - inneklimakartlegging

Dato publisert: Sist oppdatert:

Skolen din får her mulighet til  enkelt å igangsette en elektronisk spørreundersøkelse for kartlegging av hvordan elevene opplever inneklimaet ved sin skole.

Skolen din får her mulighet til  enkelt å igangsette en elektronisk spørreundersøkelse for kartlegging av hvordan elevene opplever inneklimaet ved sin skole.

Skolen din får her mulighet til  enkelt å igangsette en elektronisk spørreundersøkelse for kartlegging av hvordan elevene opplever inneklimaet ved sin skole.

Mitt Inneklima er et web-basert verktøy for å kartlegge hvordan elevene opplever inneklima ved en skole. Målgruppen er elever i fra 4. til 10. klasse. Metoden som brukes er internasjonalt anerkjent. Resultatene blir vurdert av fagpersoner og oppsummeres i en rapport som skolen får tilsendt per e-post. 

Metoden som brukes er den internasjonalt anerkjente Ørebromodellen som er tilpasset skolehverdagen. Her kan du lese mer om Ørebromodellen. 

Resultatene fra gjennomført spørreundersøkelse analyseres av fagpersoner hos Astma- og Allergiforbundet og sammenstilles i en rapport som oversendes skolens ledelse.

Løsningen er utviklet av Astma- og Allergiforbundet og støttet av Stiftelsen DAM.