Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Inneklima og helse

Dato publisert: Sist oppdatert:

Inneklima er viktig for helse, trivsel og læring. Et dårlig inneklima på skolen kan bidra til sykdom og helseplager hos flere elever og ansatte. 

Opplæringsloven § 9a sier at alle elever har krav på et godt inneklima. Spørreundersøkelsen kan brukes av skolen for å få kartlegge hvordan elevene opplever inneklima ved sin skole og om de har helseplager som kan være relatert til dårlig inneklima. Grunnen til at denne loven er kommet, er at inneklima i klasserommet har stor betydning for helse, trivsel og læring.

Et dårlig inneklima på skolen kan bidra til sykdom og helseplager hos flere elever (Luftveisinfeksjoner, forverring av astma, hodepine, unormal tretthet, tørr hud, tørre og irriterte slimhinner i øyne nese og hals). Det er også dokumentert at et godt inneklima gir bedre skoleprestasjoner sammenlignet med et dårlig inneklima.

Viktig for læringsmiljøet

I Norge oppholder vi oss innendørs omkring 90 prosent av tiden. Inneklima har derfor stor betydning for  helse, trivsel og læring.
Dårlig inneklima bidrar til unødvendig sykdom og helseplager hos mange elever og ansatte. Det gir økt forekomst av luftveisinfeksjoner, forverring av astma og allergi, hodepine, unormal tretthet, tørr hud, og tørre og irriterte slimhinner i øyne, nese og hals. I tillegg er det godt dokumentert at dårlig inneklima ikke bare bidrar til økt fravær blant elever og ansatte, men det fører også til dårligere skoleprestasjoner og karakterer.

Barn og voksne med astma- og allergiplager er spesielt sårbare for dårlig inneklima, og den viktigste enkeltårsaken til forverret astma hos voksne, er dårlig inneklima på arbeidsplassen. Statistisk sentralbyrås levekårsundersøkelse har over flere år vist at ansatte i skoler har betydelig mer inneklimaplager og yrkesrelatert astma enn de fleste andre yrkesgrupper.

Vi vet at;

  • Tilfredsstillende inneklima er viktig for å sikre helse, trivsel, læring og arbeidsmiljø for både barn, elever, og ansatte.
  • Dårlig inneklima bidrar til unødvendig sykdom og helseplager hos mange elever og ansatte.
  • Det er godt dokumentert at dårlig inneklima også bidrar til dårligere skoleprestasjoner og karakterer.

Å sikre et godt inneklima i bygg hvor vi oppholder oss mye er derfor viktig i et folkehelseperspektiv.

Skolen din får her mulighet til  enkelt å igangsette en elektronisk spørreundersøkelse for kartlegging av hvordan elevene opplever inneklimaet ved sin skole.

Skolen din får her mulighet til  enkelt å igangsette en elektronisk spørreundersøkelse for kartlegging av hvordan elevene opplever inneklimaet ved sin skole.

Skolen din får her mulighet til  enkelt å igangsette en elektronisk spørreundersøkelse for kartlegging av hvordan elevene opplever inneklimaet ved sin skole.

Metoden som brukes er den internasjonalt anerkjente Ørebromodellen som er tilpasset skolehverdagen. Les mer om Ørebromodellen. 

Resultatene fra gjennomført spørreundersøkelse analyseres av fagpersoner hos Astma- og Allergiforbundet og sammenstilles i en rapport som oversendes skolen.

Oversikt gir muligheter for å utføre forbedringer:

Skolen din får her mulighet til  enkelt å igangsette en elektronisk spørreundersøkelse for kartlegging av hvordan elevene opplever inneklimaet ved sin skole.

Resultatene analyseres av fagpersoner hos Astma- og Allergiforbundet og sammenstilles i en rapport som oversendes skolen.

Løsningen er utviklet av Astma- og Allergiforbundet og støttet av Stiftelsen DAM.