Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Bruke resultatene

Dato publisert: Sist oppdatert:

Rapporten fra undersøkelsen viser hvordan inneklima oppleves av elevene. Rapporten viser også hvorvidt det er rapportert om helseplager som kan skyldes dårlig inneklima og peker på mulige tiltak. 

Noen ord om rapporten

Resultatet fra din skole vil sammenlignes med et referansemateriale som er basert på tilsvarende undersøkelser foretatt ved skoler som har dokumentert godt inneklima. Rapporten vil si noe om inneklima og helseplagene er bedre, gjennomsnittlig eller dårligere enn referansematerialet.

Hva kan resultatene brukes til?

  • Rapporten er utformet slik at skolen får visuell oversikt over hvordan elevene opplever inneklima på skolen.
  • Rapporten inneholder link til nettsiden "Tips til praktisk handling" slik at skolen, og den enkelte klasse, kan iverksette forbedringer i klasserommet.
  • Rapporten kan inngå i skolens internkontroll og kan benyttes som dokumentasjon i forbindelse med  godkjenning av skolen i henhold til Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler.
  • Det er av stor betydning for det videre arbeid at rapporten, med både positive og negative resultater, forankres i skolemiljøutvalget (elever), arbeidsmiljøutvalget (ansatte) ogForeldrenes arbeidsutvalg (FAU).
  • Forankring og eierskap til resultatene vil bidra til engasjerte elever, ansatte og foresatte.