Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Gjennomføre

Dato publisert: Sist oppdatert:

For å bestille undersøkelsen må dere fylle inn skjema nedenfor. Når vi har mottatt bestillingen vil skolen bli kontaktet av NAAF per e-post.

Det er viktig at rektor sikrer god forankring og informasjon til elevråd, personalet og FAU/SU før elevene starter spørreundersøkelsen. Det er også viktig at foreldre får informasjon om undersøkelsen og at det åpnes for å kunne reservere seg mot å delta i undersøkelsen.

Spørreundersøkelsen er skreddersydd for skoler og det er lagt vekt på at den skal være enkel å gjennomføre. Nedenfor har vi skissert steg-for-steg hvordan undersøkelsen gjennomføres.

Steg 1 - Bestill en ny undersøkelse
Skolen må sende en formell bestilling på en ny undersøkelse. Ved bestilling av en ny undersøkelse må det oppgis noen fakta om skolen:

- Når undersøkelsen skal utføres (startdato/sluttdato)
- Antall elever på skolen
- Antall skolebygg og navn på skolebyggene
- Er det mistanke om inneklimaproblemer?
- Skolens kontaktperson
- Fakturaadresse

Når vi har mottatt bestillingen vil skolen bli kontaktet av NAAF per e-post. NAAF vil da oversende praktisk informasjon om gjennomføring av spørreundersøkelsen og forslag til brev som kan sendes til elevenes foreldre.

I tillegg vil vi be om en endelig bekreftelse på at skolen ønsker å gjennomføre undersøkelsen og aksepterer betingelsene. 

Når skolen har bekreftet at de ønsker å gjennomføre undersøkelsen får kontaktpersonen tilsendt brukernavn og passord som gir tilgang til tjenesten, samt PIN-koder som elevene må oppgi for å få tilgang til spørreskjema. Det kan ta 4-5 dager fra NAAF har mottatt bekreftelse fra skolen til undersøkelsen er aktivert.

Gjennomføring av undersøkelsen koster kr 6000,- eks mva per skole.

For å bestille en ny undersøkelse gå til "Bestill ny undersøkelse".

Steg 2 - Gjennomfør spørreundersøkelsen
Elevene svarer på spørreundersøkelsen ved å gå inn på ”Svar på undersøkelsen”. Skolen vil få tilsendt èn PIN-kode per elev som elevene må taste inn for å få tilgang til spørreskjema.

NB! Undersøkelsen er kun tilgjengelig i perioden mellom startdato og sluttdato – som skolen definerte ved bestilling av undersøkelsen. Sluttdato kan utsettes ved å gå inn på ”Sjekk status” og endre sluttdato på den aktuelle undersøkelsen. For å gjøre dette må man ha brukernavn og passord som skolen fikk tildelt i forbindelse med bestilling av undersøkelsen.

Steg 3 - Analyse og rapport
Fagperson i NAAF vil analysere resultatene og innarbeide resultatene i en rapport som skolens kontaktperson får oversendt. Normalt tar det 2-3 uker fra undersøkelsen er avsluttet til skolen mottar rapporten.

Resultatene vil presenteres i form av grafer og tabeller, samt at ansvarlig fagperson hos NAAF vil gi en faglig vurdering av resultatene. Rapporten vil også inneholde ideer og forslag til videre arbeid med inneklima.

Eksempel på rapport kan lastes ned her

Det anbefales at resultatene fra undersøkelsen behandles i FAU/SU og AMU (ansatte).


Har du på hvordan undersøkelsen foregår eller har andre spørsmål så gå til ”Om Mitt Inneklima” eller kontakt Kai Gustavsen, fagsjef inneklima, HMS og miljørettet helsevern på e-post: kai.gustavsen@naaf.no.

Bestill ny undersøkelse her!