Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Råd til deg med matallergisk barn i barnehagen

Radon

Dato publisert: Sist oppdatert:

Radon er en naturlig radioaktiv edelgass fra bakken som trenger inn i boligene fra grunnen, enten fra naturlige bergarter eller tilkjørte fyllmasser.

Når radon brytes ned, dannes nye radioaktive stoffer, såkalte radondøtre. Radon og flere av radondøtrene avgir alfastråling som kan skade celler i luftveiene slik at de kan utvikle seg til kreftceller. Kreftrisikoen øker med tiden man oppholder seg i gassen og spesielt med samtidig utsettelse for tobakksrøyk.