Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Astma og kulde - her er våre beste tips >>

Skoler og barnehager

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
Et godt inneklima er en viktig forutsetning for helse, læringsmiljø og trivsel i skole og barnehagen - både for voksne og barn.

I alle bygg må en derfor ha fokus på å legge til rette for et godt inneklima. Dette er nødvendig for å gjøre byggene tilgjengelige for barn og voksne med astma, allergi, eksem eller annen overfølsomhet og for å forebygge at flere utvikler disse sykdommene. I tillegg er det et viktig poeng at et godt inneklima er helsemessig godt for alle!

NAAF jobber kontinuerlig for at alle som oppholder seg i boliger og bygg skal ha et helsmessig gunstig inneklima. Astma- og Allergiforbundet mener det behov for å få på plass et system som i større grad sikrer en forsvarlig drift og vedlikehold av skoler og barnehager i fremtiden. Vi har en vekst i antallet barn som utvikler astma, allergi eller andre overfølsomhetsplager som er meget bekymringsfull. 25 % av barn i Norge har nå astma før de er fylt 16 år. 

 

No image

Inneklima i barnehage

Her får ansatte og foresatte informasjon om hvilke faktorer som spiller inn på inneklima, og hva man må være oppmerksom på eller unngå for ikke å få et dårlig inneklima. I tillegg gir vi praktiske tips og råd, man enkelt kan utføre selv, for et bedre inneklima.

No image

Inneklima i skole

Her får elever, foresatte og ansatte informasjon om hvilke faktorer som spiller inn på inneklima, og hva man må være oppmerksom på eller unngå for ikke å få et dårlig inneklima. I tillegg gir vi praktiske tips og råd, man enkelt kan utføre selv, for et bedre inneklima.