Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Har barnet mitt astma?

Inneklima i skole

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
Her får elever, foresatte og ansatte informasjon om hvilke faktorer som spiller inn på inneklima, og hva man må være oppmerksom på eller unngå for ikke å få et dårlig inneklima. I tillegg gir vi praktiske tips og råd, man enkelt kan utføre selv, for et bedre inneklima.

Inneklima er viktig for helse, trivsel og læring. Et dårlig inneklima på skolen kan bidra til sykdom og helseplager hos flere elever. (Luftveisinfeksjoner, forverring av astma, hodepine, unormal tretthet, tørr hud, tørre og irriterte slimhinner i øyne nese og hals).

No image

Fukt og mugg i skoler

Les mer om hvorfor fukt er viktig å forebygge. Få informasjon og praktiske råd for å avdekke og håndtere fukt og muggsopp.

No image

Luft og ventilasjon i skoler

Les mer om hvorfor god ventilasjon er viktig. Få tips til hvordan du kan sikre gode rutiner for lufting i klasserommet.

No image

Temperatur i skoler

Les mer om hvorfor temperatur er viktig for læring. Få anbefalinger og praktiske råd for å sikre gunstig temperatur for elever og ansatte.

No image

Støv og renhold i skoler

Les mer om hvordan støv påvirker inneklima, og hvorfor det er viktig å unngå mye støv i klasserom. Få tips til å redusere støv, og etablere gode renholdsrutiner.

No image

Avgassinger

Lesmer om hvordan avgassing fra materialer eller fra drift av bygg kan gi helseskadelige konsekvenser. Få tips som bidrar til mindre avgassing.

No image

Parfyme og lukter

Les mer om at parfyme og andre duftkilder kan gi helseplager for mange. Få råd for å forebygge duftplager.

No image

Lys

Les mer om hvorfor lys er viktig for læring og trivsel. Få råd om hva og hvordan du kan sikre at det er tilstrekkelig lys i klasserommet.

No image

Støy

Les mer om hvordan støy og lyder påvirker trivsel og læring. Få råd for å utvikle et godt lydnivå i klasserommet. 

No image

Utforming og innredning

Les mer om hvordan utforming påvirker trivsel og læring. Få tips til hvordan man kan sørge for god utforming på skolen.

No image

Bruk av heldekkende tepper

Teppegulv forverrer miljøet og fører til økte helseplager, spesielt for alle med allergi og annen overfølsomhet. 

No image

Filmer om inneklima i klasserommet

Alle har hørt om inneklima, men det kan være vanskelig å forstå hva det egentlig er. Derfor har NAAF og samarbeidspartnere laget en serie med filmer som skal gjøre det litt enklere å forstå hva det faktisk innebærer.
No image

Kriterier for inneklima i skoler og barnehager

Godt inneklima er en viktig forutsetning for god helse, læringsmiljø og trivsel. Samtidig er det godt dokumentert at dårlig inneklima i norske skoler og barnehager representerer en stor utfordring for statlige, fylkeskommunale og kommunale myndigheter.
No image

Inneklimasjekk

Samarbeid mellom Astma- og Allergiforbundet og Humid AS.