Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Astma og kulde - her er våre beste tips >>

Filmer om inneklima i barnehagen

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
Alle har hørt om inneklima, men det kan være vanskelig å forstå hva det egentlig er. Derfor har NAAF og samarbeidspartnere laget en serie med filmer som skal gjøre det litt enklere å forstå hva det faktisk innebærer.

Se filmene nedover på siden!

Alle har hørt om inneklima, men det kan være vanskelig å forstå hva det egentlig er. Derfor har NAAF og samarbeidspartnere laget en serie med filmer med gjenkjennbare eksempler fra barnehagehverdagen. Vi håper at ledere, ansatte og foresatte kan få ideer fra filmene slik at de kan iverksette ulike tiltak som kan bedre inneklima i barnehagen.

Kai Gustavsen, vår fagsjef innen inneklima, HMS og miljørettet helsevern har utviklet undervisningsmetoden og har vært prosjektleder. Filmene bygger på erfaringer fra gjennomførte inneklimaprosjekt i barnehager utført av NAAF rundt om i landet. Ønsker du mer informasjon om prosjektet, send epost til Kai.gustavsen(at)naaf.no

Vi møter Ole fra barnehagen, som sammen med dukken Nora, tar for seg ulike sider av inneklima i barnehagen. Overlege Jan Wilhelm fra Arbeidstilsynet gir en innføring og eksempler på hvordan det enkelte miljø som utgjør inneklima kan påvirke helse, konsentrasjon og trivsel for barn og ansatte.

Når dere ser filmene, suppler gjerne med egne erfaringer fra barnehagen og sett i gang med praktisk inneklimaarbeid.

Det er ofte lettere enn du tror!

Prosjektet er finansiert av Extrastiftelsen

PS: Du finner også alle filmene, pluss flere filmer, på vår YouTube-kanal