Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Pollenvarselet

Filmer om inneklima i klasserommet

No image
lg Dato publisert: Sist oppdatert:
Alle har hørt om inneklima, men det kan være vanskelig å forstå hva det egentlig er. Derfor har NAAF og samarbeidspartnere laget en serie med filmer som skal gjøre det litt enklere å forstå hva det faktisk innebærer.

Kai Gustavsen, vår fagsjef innen inneklima, HMS og miljørettet helsevern har utviklet undervisningsmetoden og har vært prosjektleder. Filmene bygger på erfaringer fra gjennomførte inneklimaprosjekt i skoler utført av NAAF rundt om i landet. Ønsker du mer informasjon om prosjektet, send epost til Kai.gustavsen@naaf.no

En lærer formidler sine opplevelser fra skolehverdagen og viser hvordan lærer og elev kan påvirke inneklima slik at læringsutbyttet blir optimalt. 

En overlege fra Arbeidstilsynet gir innføring og eksempler på hvordan det enkelte miljø kan påvirke helse, konsentrasjon og trivsel til elev og lærer. 

NAAF avslutter hver film med et praktisk råd som er lett å innføre og som virker positivt inn på inneklima. 

Når du ser filmene, suppler gjerne med egne erfaringer fra klasserommet og sett i gang med praktisk inneklimaarbeid.

Det er ofte lettere enn du tror!


 

Prosjektet er støttet av:

Flere støtter filmprosjektet

Helsedirektoratet
Utdanningsdirektoratet
Utdanningsforbundet
Arbeidstilsynet
Direktoratet for Byggkvalitet
Kommunenes sentralforbund, KS
KLP-forsikring
Folkehelseinstituttet
Elevorganisasjonen
Norsk Forum For Bedre innemiljø for Barn