Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Parfymefri uke >>

Kriterier for inneklima i skoler og barnehager

No image
nb Dato publisert: Sist oppdatert:
Godt inneklima er en viktig forutsetning for god helse, læringsmiljø og trivsel. Samtidig er det godt dokumentert at dårlig inneklima i norske skoler og barnehager representerer en stor utfordring for statlige, fylkeskommunale og kommunale myndigheter.

Astma- og Allergiforbundet mener det behov for å få på plass et system som i større grad sikrer en forsvarlig drift og vedlikehold av skoler og barnehager i fremtiden. Vi har en vekst i antallet barn som utvikler astma, allergi eller andre overfølsomhetsplager som er meget bekymringsfull. 25 % av barn i Norge har eller har hatt astma før de er fylt 16 år.

Dårlig inneklima blir stadig oftere påpekt som en årsak til at mange barn utvikler astma og allergiplager.

Problemet med dagens lovverk er at det er alt for upresist når det gjelder definisjon av ”godt inneklima”. Det finnes en del normer og grenseverdier, men de er til dels fragmenterte i ulike skriv eller så tekniske og kompliserte at de i praksis ikke blir tilgjengelige for de som skal forvalte inneklimaet på skolen eller i barnehagen.

Dette er bakgrunnen for at Norges Astma- og Allergiforbund har arbeidet i 1,5 år sammen med noen av landets ledende fageksperter på området for å prøve å få til ett sett av allmenngyldige basiskriterier som kan definere ”godt inneklima”.

Tanken er ikke at dette skal erstatte noe av dagens arbeid eller lovverk, men konkretisere hva som menes med ”godt inneklima”. Kriterielisten skal kunne brukes i både skolens og barnehagens løpende internkontrollarbeid, som basis for formell godkjenning av byggene og som grunnlag for en foreslått uavhengig, jevnlig, kontroll av alle skoler og barnehager.

NB! Kriterieliste for godt inneklima i skoler og barnehager oppdateres.