Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Pollenvarselet

Inneklima i barnehage

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
Her får ansatte og foresatte informasjon om hvilke faktorer som spiller inn på inneklima, og hva man må være oppmerksom på eller unngå for ikke å få et dårlig inneklima. I tillegg gir vi praktiske tips og råd, man enkelt kan utføre selv, for et bedre inneklima.

Et godt inneklima er en viktig forutsetning for helse, læringsmiljø og trivsel i barnehagen - både for voksne og barn.

No image

Støv i barnehager

Ler mer om hvordan støv påvirker inneklima og helse, og hvorfor det er viktig å ha et godt renhold. Få tips til å redusere støv, og etablere gode renholds- og støvsaneringsrutiner.

No image

Fukt og mugg i barnehager

Les mer om hvorfor fukt og mugg er viktig å forebygge. Få informasjon og partiskes råd for å forhindre, avdekke og håndtere fukt og muggsopp i barnehager.

No image

Luft og ventilasjon i barnehage

Les mer om hvorfor god ventilasjon er viktig. Få tips til hvordan du kan sikre gode rutiner for lufting i barnehagen.

No image

Temperatur i barnehager

Les mer om hvorfor det er viktig å overholde gunstig temperatur. Få praktiske råd for å sikre god temperatur for barn og ansatte.

No image

Kjemisk avgassing

Ler mer om hvordan avgassing fra materialer eller fra drift av bygg kan gi helseskadelige konsekvenser. Få tips som bidrar til mindre avgassing.

No image

Støy

Les mer om hvordan støy og lyder påvirker trivsel og yteevne. Få råd for å ha et godt lydnivå i barnehagen. 

No image

Lys

Les mer om hvorfor lys er viktig for trivsel. Få råd om hva og hvordan du kan sikre at det er godt lys der barn leker.

No image

Radon i barnehager

Les mer om hvorfor det er viktig å være obs på radon. Få råd om hvordan du kan sikre at barn og ansatte ikke blir utsatt for radon.

No image

Praktisk inneklimaarbeid

Inneklima forbindes ofte kun med ventilasjonsanlegg og måling av lys, luft og varme som utføres av fagfolk. Ventilasjon og god luftkvalitet som sikrer at barn har godt inneklima er nødvendig. 

No image

Bruk av heldekkende tepper

Teppegulv forverrer miljøet og fører til økte helseplager, spesielt for alle med allergi og annen overfølsomhet. 

No image

Kriterier for inneklima i skoler og barnehager

Godt inneklima er en viktig forutsetning for god helse, læringsmiljø og trivsel. Samtidig er det godt dokumentert at dårlig inneklima i norske skoler og barnehager representerer en stor utfordring for statlige, fylkeskommunale og kommunale myndigheter.
No image

Inneklimasjekk

Samarbeid mellom Astma- og Allergiforbundet og Humid AS.