Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Parfymefri uke >>

Praktisk inneklimaarbeid

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
Inneklima forbindes ofte kun med ventilasjonsanlegg og måling av lys, luft og varme som utføres av fagfolk. Ventilasjon og god luftkvalitet som sikrer at barn har godt inneklima er nødvendig.

Nedenfor er Verdens helseorganisasjons (WHO) definisjon på inneklima. Der kan du se at inneklima ikke bare er ventilasjon, men et samspill mellom fem ulike miljøer som vi kan påvirke. Nedenfor er de ulike miljøene presentert med hvilke miljøfaktorer de inneholder.

 Inneklima, et samspill mellom fem faktorer

Miljøområde Her handler det om:
Temperatur Kroppens varmebalanse med omgivelsene, luftfuktighet, lufthastighet/trekk, kuldestråling fra vinduer, påkledning og aktiviteter.
Lufta vi puster Gasser/damper og lukter/partikler, levende organismer (bakterier, pollen, muggsopp, husstøvmidd), rester av dødt stoff (hudavfall, flass, middrester osv.).
Lyd og støy  Støy og vibrasjoner, lydoverføring og etterklangstid.
Lys og stråling  Lysarmaturer, lysstyrke, blendingsforhold, radon og elektromagnetisk stråling.
Utforming og innredning  Påvirkning fra de fysiske omgivelser, kunnskap om ergonomi, sittestillinger og utforming av arbeidsplassen, aktiviteter både ute og inne.

 

 

1. Råd og tips for bedre inneklima

Denne siden inneholder 15 råd som kan brukes av leder, foresatte og ansatte når inneklima, HMS (helse, miljø og sikkerhet) og miljørettet helsevern i barnehagen skal settes på dagsorden. De fleste rådene bygger på praktisk erfaring fra gjennomførte inneklima-/HMS-kurs og -prosesser rundt om i landet. Flere av rådene er også «gratis» å innføre. Grunnleggende kunnskap om system og hjelpeverktøy som skal brukes i barnehagens drift er viktig.

Gode resultater kan oppnås i samhandling med støtteapparat, ansatte, foresatte og brukere dersom det arbeides praktisk og systematisk. Samarbeid og kommunikasjon kan bidra til at barnehagen få bedre inneklima for barn og voksne uten store kostnader.

2. Praktiske tiltak

Praktiske tiltak som bidrar til bedre inneklima og arbeidsmiljø i barnehagen.

3. Roller og muligheter

Her er en oversikt over de forskjellige aktører og deres oppgaver som kan bidra til å sikre godt inneklima.

4. Kartlegging av inneklima og HMS

Tips til enkel inneklima- og HMS-sjekk i barnehagen.

4. Lover, forskrifter og veiledere

Ikke ferdig...