Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Parfymefri uke >>

Kjemisk avgassing

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:

Et utall kjemiske stoffer brukes til fremstilling av materialer og varer vi omgir oss med. Dette gjelder alt fra bygningsmaterialer, møbler og tekstiler til barneleker og rengjøringsmidler. Mange av disse kjemiske stoffene kan gå over i gassform og bidra til å forurense inneluften.

Kjemikalier i inneluften vil kunne påvirke slimhinnene og gi helseplager. Samtidig kommer stadig nye kjemikalier/materialer på markedet der helseeffekter er lite dokumentert/kjent.

Mange kjemiske stoffer i inneluften vil også kunne reagere med oksygen i lufta og danne nye og mer irriterende stoffer.

Så langt det er mulig bør man derfor velge miljø- og helsevennlige produkter. Vær bevisst på hva du tar inn i bygget. Be om dokumentasjon på helse og miljøskadelige stoffer.

Vær også bevisst på det kjemiske innholdet i dagligdagse hygiene- og kosmetiske produkter. Det er fint å stille parfymefri på jobb i en barnehage.