Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Parfymefri uke >>

Luft og ventilasjon

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:

Hensikten med ventilasjon er å fjerne forurensninger i luften som f.eks. støvpartikler, avgassinger og fuktighet og tilføre frisk og ren luft. Bygg med mangelfull ventilasjon kan gi helseplager som trøtthet, hodepine, nedsatt konsentrasjon, øket irritasjon i slimhinner og økt hyppighet av luftveisinfeksjoner.

Spesielt sårbare er personer med astma- og allergisykdommer, men også personer som ikke har disse plagene vil kunne få helseplager ved for lav ventilasjon.

Derfor anbefaler vi å lufte kort og effektivt når barna er ute. Gjerne å bruke både vindu og dør for å sikre skikkelig gjennomlufting. Det er dessuten viktig å påpeke feil og mangler ved ventilasjonsanlegget overfor styrer og/eller eier, gjerne skriftlig.

*Husk at flere og flere nordmenn utvikler pollenallergi. En skikkelig utluftning midt i den verste pollensesongen kan dessverre gi problemer for enkelte. (Det skal ikke være lett...)

Ventilasjonsanlegg - evig økonomisk runddans

Styrer som har ansvar for barn og ansatte i barnehagen er nok i mange tilfeller fullstendig klar over at ventilasjonsanlegget ikke fungerer slik det skal. Ansvarlig styrer kan ofte ikke påvirke slike saker på annen måte enn å melde det inn til byggeier (privat eller kommune). Vi kan tipse om at styrere som bruker barnehagens råd og utvalg, internkontrollsystemet, avvikssystem og kvalitetssystem opplever at noe skjer og at hendelsen blir tatt på alvor. Det kan for noen ofte oppleves som en evig økonomisk/politisk runddans, men jo flere ganger man dokumenterer feil og hendelser, jo større sjanse er det for å få dem rettet opp.

I nyere bygg med velfungerende anlegg, er det viktig å huske på at regelmessig kompetent vedlikehold er nødvendig for å sikre at det virker som det skal - også over tid.