Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Parfymefri uke >>

Lys

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:

Mennesket er skapt til å gjøre utstrakt bruk av synssansen. Denne fungerer optimalt i vanlig dagslys, sollys. Det moderne mennesket er mye innendørs med elektrisk belysning. Belysningen bør således være tilpasset den aktivitet som skal foregå.

Dårlig lys kan gi symptomer som hodepine, redusert konsentrasjon og læringsutbytte, samt såre øyne og stressnakke. Spesielt der man skal utføre presisjonsarbeid som tegning, skriving, lesing, perling, bygging etc er det viktig med godt lys.

Vi sier det så enkelt som at man bør sørge for å ha godt lys der barna leker.

Lys måles i LUX, med et LUX-meter. Den anbefalte verdien er satt til 300 LUX ved arbeidsbord.