Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Parfymefri uke >>

Radon

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:

Radon er en naturlig radioaktiv edelgass fra bakken. Når radon brytes ned, dannes nye radioaktive stoffer, såkalte radondøtre. Radon og flere av radondøtrene avgir alfastråling som kan skade celler i luftveiene slik at de kan utvikle seg til kreftceller.

Ifølge Verdens helseorganisasjon er radon den viktigste årsaken til lungekreft etter aktiv røyking.

Man kan strengt tatt ikke sikre seg mot radon, men man kan måle verdiene i lokalene for å være sikker på at det er trygt å oppholde seg der.

Har det vært utført en slik måling i barnehagens lokaler og er resultatene dokumenter i barnehagens internkontroll? Under 100 Becquerel pr kubikkmeter er trygt.