Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Parfymefri uke >>

Sjekklister barnehager

Dato publisert: Sist oppdatert:

Denne siden inneholder hjelpeverktøy for å kartlegge inneklima i barnehagen og den enkelte avdeling. Det er nyttig å dokumentere ulike utfordringer med inneklima før tiltak utføres.  tiltak som iverksettes og hvordan ansatte opplever inneklima etter at iverksatte tiltak har virket en stund.

1. avdelingslogg: Dersom barn eller ansatte opplever problemer med inneklima vil skjema nedenfor være nyttig for å kartlegge hva som fører til at inneklima ikke oppleves tilfredsstillende. Brukermedvirkning og observante ledere, verneombud og pedagoger er av stor betydning for å oppnå tilfredsstillende inneklima på avdelingen. Les mer om inneklima på denne siden. Last ned 1. klasseromslogg.

2. klasseromslogg: Forbedringer av inneklima kan oppnås ved å bli kjent med inneklima og hva som påvirker det. Er det en inneklimasensor sentralt plassert i avdelingen som logger inneklima kontinuerlig kan den kan gi nyttig NÅ-informasjon om hvordan inneklima er.  De fleste sensorene kan måle temperatur, CO2, fuktighet, radon og kanskje støv. Dette er nyttige måledata leder, verneombud og ansatte kan ha nytte av når praktisk inneklimaarbeid skal utføres. Bruk skjema nedenfor til å dokumentere tilstanden før tiltak, hvilke tiltak klassen har iverksatt og målte verdier etter at tiltak er iverksatt. Praktiske tips til egensjekk av avdelingen kan hentes fra denne nettsiden eller dere kan se fem filmer om inneklima i klasserommet. Last ned 2. klasseromslogg.

3. tiltak som utføres: Flere vil oppleve at ofte enkle endringer av rutiner og bruk av klasserommet kan gi bedre inneklima og luftkvalitet for alle. Dersom dere opplever at inneklima er blitt forbedret, er det viktig å lage en plan slik at klassen regelmessig drøfter verdien av de ulike inneklimatiltakene som er satt i gang. Tilfredsstillende inneklima er avhengig av aktiv brukermedvirkning fra ansatte, elever og at de som har ansvar for skolebygningen og de tekniske installasjonene fungerer slik det skal. Last ned 3. tiltak som utføres.