Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Parfymefri uke >>

Støv

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:

Støvpartikler kan irritere og gi betennelser i slimhinnen i nese, hals og luftveier. Noen vil få tørrhetsfølelse fra slimhinnen, andre økt slimproduksjon, tetthet, irritert nese og hoste. Personer med astma, allergi eller andre overfølsomhetssykdommer vil være spesielt følsomme for svevestøv.

Litt støv er selvsagt ikke farlig, men man skal være oppmerksom på problematikken over tid.

Støvet inneholder gjerne kjemikalier fra bygget eller luften ute, eller allergener fra dyr og planter (pollen). Dette kan føre til økt betennelsesreaksjon i kroppen. Barn som er disponert for overfølsomhetssykdommer kan lettere utvikle dem. Selv helt friske barn kan få reaksjoner.

Mange grep som forslås for å hindre støvansamling kan virke uforenlige med barnehagehverdagen, men kanskje bare noen små forandringer kan gjøre ganske mye? Flytte sandbassengen noen meter fra inngangsdøren, legge lokk på lekekassene på slutten av dagen, for eksempel, så lekene ikke samler støv når de ikke er i bruk?

Og til syvende og sist; har du noen gang snakket med renholderen? En hyggelig liten ordveksling vil raskt avdekke om denne synes noe er vanskelig eller problematisk vedrørende renholdet. Renholder kan ofte gi tips til tiltak for å redusere sand og bøss i barnehagen. Også kan man bli enige om hva slags vaskemidler som skal brukes.