Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Parfymefri uke >>

Støy

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:

La det være sagt med en gang; barn støyer, og det må de til en viss grad få lov til også. Men det er viktig å huske på at støy virker negativt inn på barnas konsentrasjons- og yteevne, og at det kan forsinke problemløsning. Støy forstyrrer kommunikasjon og delaktighet i sosiale sammenhenger.

Langvarig høy eksponering for støy kan medføre hørselstap og øresus (tinnitus). I tillegg kan støy føre til en rekke plager og sykdommer, som hjerte- og karsykdommer, muskelspenninger, søvnproblemer og fordøyelsesbesvær.

Løsningen ligger i å ha innemiljøet innredet slik at det demper den naturlige støyen mest mulig. Det finnes flere typer støydempende materialer, man må bare ta andre inneklimarelaterte momenter med i beregningen.

(Å henge opp «tunge» tepper på veggene, for eksempel, er ingen god idé for de kan tas ut regelmessig for å luftes. Knotter under bord og stoler kan lett settes på. Enkle tiltak som kanskje vil redusere noe støy, men unektelig også øke støvansamlingen betraktelig.)

Det er også viktig å planlegge dagen på en måte som hindrer situasjoner som forårsaker mye støy. Påkledningen i gangen kan være en utfordring, men med gode rutiner er det fullt mulig å redusere den daglige støyen betraktelig.