Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Har barnet mitt astma?

Mitt inneklima - inneklimakartlegging

Dato publisert: Sist oppdatert:

Mitt Inneklima er et web-basert verktøy for å kartlegge hvordan elevene opplever inneklima ved en skole. Målgruppen er elever i fra 4. til 10. klasse. Metoden som brukes er internasjonalt anerkjent. Resultatene blir vurdert av fagpersoner og oppsummeres i en rapport som skolen får tilsendt per e-post. 
Les mer om Mitt inneklima her.

Metoden som brukes er den internasjonalt anerkjente Ørebromodellen som er tilpasset skolehverdagen. Les mer om metoden på denne siden.
Resultatene blir vurdert av fagpersoner og oppsummeres i en rapport som skolen får tilsendt per e-post.