Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Har barnet mitt astma?

Prosjekter

Dato publisert: Sist oppdatert:

NAAF samarbeider med SINTEF Community, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU),

Norsk institutt for luftforskning (NILU), Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF) og KLP-forsikring.

Samarbeid om forskning og utvikling (FOU) er viktig for at NAAF skal kunne tilby medlemmer og andre med interesse for inneklima og helse ny forskningsbasert kunnskap.
Erfaringer fra inneklimarådgivningen er viktig når NAAF er med i ulike utviklingsprosjekt. Vårt samarbeid  med fagmiljøer, forskere, ressurspersoner og studenter i ulike kompetansemiljøer, bidrar til å omsette forskningsresultater til handling og synlige resultater.
Denne nettsiden inneholder oversikt over ulike utviklingsprosjekter NAAF deltar i.