Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Parfymefri uke 2020

Sunne Hus

Dato publisert: Sist oppdatert:
Denne boken er ment å gi generell informasjon til de som ønsker å få et bedre inneklima i boligen sin, barnehagen, skolen og arbeidsplassen.

 

Det er flere årsaker til at inneluften blir helsefarlig:
• Nye byggetekniske løsninger, materialer og byggemetoder vi ikke kjenner følgene av.
• Kjemiske stoffer og forbindelser vi omgir oss med, og som vi ikke vet hvordan det enkelte menneske over tid reagerer på.
• Bruken av bygg og aktiviteter innomhus har endret seg.
• Fukt og fuktskader.
• Mangelfull ventilasjon.
• Røyking.
• Uteluften påvirker også inneluften.


Et grovt anslag viser at dårlig inneklima koster samfunnet vel 10 milliarder kroner årlig. Det er i dag registrert en økende forekomst av ubehag og plager både hos personer med og uten allergi/overfølsomhet. Dette kan vise seg i mer diffuse plager som hodepine, hyppige infeksjoner, konsentrasjonsvansker, problemer med slimhinnene, kvalme og så videre. Eller en forverring/endring av allerede eksisterende astma eller allergi.

Dette gjelder både opphold i boliger, barnehager, skoler og yrkesbygg. Mye kan unngås ved god planlegging, riktig bruk og godt renhold og vedlikehold. Husk at et godt inneklima for allergikere også er et godt inneklima for alle.

Boken er sist oppdatert i 2005