Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Astma og kulde - her er våre beste tips >>

Inneklimasjekk

No image
nb Dato publisert: Sist oppdatert:
NAAF har inngått samarbeid med Humid AS. De tilbyr kartlegging, målinger, dokumentasjon og rådgivning innenfor enhver problemstilling knyttet opp til fukt, sopp og inneklima. Alle NAAFs medlemmer får gode betingelser på inneklimasjekk.

Tjenestene er tilgjengelige både for privatboliger og næringsbygg. Medlemmer i NAAF får en rabatt tilsvarende merverdiavgiften på alle tjenester rettet mot privatboliger. Ta kontakt med NAAF for å få oppgitt din rabattkode.

Gratis å kontakte Humid AS

Har du spørsmål om inneklima i din bolig er det helt kostnadsfritt å kontakte Humid AS. Ta kontakt på telefon (Bjarte Sæthre 467 46 778) eller e-post for en uforpliktende samtale. Avdekker samtalen at det kan være behov for videre oppfølging med konsultasjon på telefon eller hjemmebesøk kan humid tilby NAAFs medlemmer 3 forskjellige målingspakker, rettet mot privatboliger.

Pakker og priseksempler:

Målepakke 1

Egnet for leiligheter i komplekser, bygårder, blokker o.l.

 • Enkel befaring av boligen
 • Kontroll av trekk og trykkforskjeller med røykrør
 • Logging av CO2, temperatur og luftfuktighet i inntil to døgn
 • Muggsoppmålinger (i luft) med Mycometer, to målepunkter*
 • Radonmåling (pristillegg tilkommer basert på antall målepunkter)
 • Rapport med faktabaserte resultater, forslag til tiltak, forslag til bruksendring etc.

Medlemspris inkl.mva.: 7.500,-

*Er det ikke behov for undersøkelse av luft- /muggsopprøver, betaler NAAF-medlemmer 5.900,-. Inkl. mva.

Priser forutsetter lokasjon i Oslo og omegn. Utover dette påregnes reisekostnader*

Målepakke 2

Egent for eneboliger, rekkehus, sokkelleiligheter o.l.

 • Befaring med bolig med kontroll av utsatte konstruksjoner
 • Kontroll av trekk og trykkforskjeller med røykrør
 • Måling av fukt i konstruksjon
 • Lettere hulltagning/ åpning av konstruksjon
 • Logging av CO2, temperatur og luftfuktighet i inntil to døgn
 • Muggsoppmålinger (i luft og/ eller overflate) med Mycometer, inntil fire målepunkter**
 • Radonmåling (pristillegg tilkommer basert på antall målepakker)
 • Rapport med faktabaserte resultater, forslag til tiltak, forslag til bruksendring etc.

Medlemspris inkl.mva.: 12.500,-

**Er det ikke behov for undersøkelse av luft- /muggsopprøver, betaler NAAF-medlemmer 9.900,-. Inkl. mva.

Priser forutsetter lokasjon i Oslo og omegn. Utover dette påregnes reisekostnader*

Telefonkonsultasjon

Der vi opplever at informasjonen er tydelig, enkel og presis, at problemstillingen oppfattes åpenbar og vi kan motta bilder fra kunden som klart definerer et problem, kan vi konsultere over telefon, samt gi dokumentasjon uten å fysisk reise ut. Det vil naturligvis være noe varierende tidsbruk på disse tilfellene.

Medlemspris inkl.mva.:1.990,- 

*Reisekostnader

Reisekostnader tilkommer hjemmebesøk til boliger med lang reisevei fra Oslo og omegn. Kreves fly må billetten dekkes tur-retur. Er det lang reisevei fra flyplass til bolig, og det kreves leiebil, må utgifter til dette dekkes. Tilkommer overnattinger må hotellopphold dekkes. Reisekostnader avtales i forkant.

Tilpasset måling og kartlegging

Humid AS tilbyr rådgivning, kartlegging og dokumentasjon av inneklimaforhold til NAAFs medlemmer. De har kompetanse innenfor biologi, bygningsfysikk og fuktmåling, og bistår med både rådgivning, kartlegging og målinger. De vil tilpasse hjelpen til medlemmenes bolig, avhengig av om det er leiligheter i bygårder/blokker o.l. og eneboliger/rekkehus/sokkelleiligheter. Dette fordi problemstillingene ofte er forskjellige. I leiligheter på ett plan er det ofte problemer knyttet til mangelfull ventilasjon, men det i boliger stort sett er problemer knyttet til andre forhold ved konstruksjonen.