Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Pollenvarsel

Behandling av kols

Dato publisert: Sist oppdatert:
Kols er en sykdom som gir ulike symptomer og derfor skal den medikamentelle behandlingen tilpasses individuelt. Andre viktige faktorer i behandlingen er røykeslutt og regelmessig trening.

I menyboksen til høyre finner du flere filmer om hva kols er, og du kan se alle våre videoer om kols på vår YouTube-kanal.