Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Pollenvarsel

Forebygging av kols

Dato publisert: Sist oppdatert:
Kols er en kronisk sykdom, og når skadene først er oppstått, er disse irreversible eller varige. De kan ikke gå tilbake, verken spontant eller ved medikamentbruk. Det viktigste forebyggende tiltak er røykestopp.

Reduksjon i utslipp fra industrien og aktivt miljøarbeid er andre viktige faktorer samt forebyggende arbeid, da særlig rettet mot elever i ungdoms- og videregående skoler.

I menyboksen til høyre finner du flere filmer om hva kols er, og du kan se alle våre videoer om kols på vår YouTube-kanal.