Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Pollenvarsel

Kols i hverdagen

Dato publisert: Sist oppdatert:
De som har kols blir ofte fort slitne og orker mindre. Det gjør at livskvaliteten kan bli redusert. Ofte er det vanskelig for en person med kols å være sosial og ha et aktivt liv. Det er derfor viktig å ha fokus på det man mestrer.

Selv om man aldri kan bli frisk av kols, kan man komme i bedre form. Første skritt til et bedre liv med kols er å stumpe røyken. Dette kan du få hjelp til gjennom blant annet fastlegen din.

I menyboksen til høyre finner du flere filmer om hva kols er, og du kan se alle våre videoer om kols på vår YouTube-kanal.