Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Kols - NAAFs informasjonsbrosjyre

No image
bag Dato publisert: Sist oppdatert:
Kols (kronisk obstruktiv lungesykdom) kjennetegnes ved at luftveiene er blitt varige «trange» slik at det er tungt å puste.

Du kan laste ned brosjyren om kols her >>

Typiske symptomer er tung pust, hoste og oppspytt av slim. I en tidlig fase av sykdomsutviklingen vil man ofte ikke merke disse symptomene. Kols blir ofte brukt som en fellesbetegnelse på kronisk obstruktiv bronkitt og emfysem.

Forekomst og årsak

Kols er først og fremst et resultat av at luftveiene i mange år har vært utsatt for irriterende stoffer som tobakksrøyk eller industriforurensning. Forskning viser imidlertid at sykdommen også er arvelig betinget.

Både arvelige forhold og miljøfaktorer påvirker risikoen for at barn med astma kan utvikle kols i voksen alder.

Det antas at rundt 150.000 nordmenn over 18 år har utviklet kols. Andelen syke øker kraftig.

Kvinner rammes i stadig økende grad. Årsaken er at kvinner i løpet av de siste 10-20 årene har tatt etter menns røykevaner. I 2009 røykte 20 prosent kvinner daglig, mot 21 prosent av mennene. Det ser ut til at kvinner tåler røyking dårligere enn menn når de utsettes for den samme eksponering for tobakksrøyk, dermed utvikler de kols lettere.

Forskjellen mellom astma og kols

Ved astma oppstår symptomene anfallsvis. Ved kols kommer symptomene gradvis, med mindre variasjon enn ved astma. Hos en person med astma vil lungefunksjonen være normal mellom anfallene, i motsetning til ved kols der lungefunksjonen er varig nedsatt.

Lungefunksjonen ved kols reduseres gradvis over år. Mens  astmasykdommen opptrer i anfall med tetthet, vil de som har kols først og fremst oppleve at de blir tungpustet når de går i bakker og trapper.

Hvordan stilles diagnosen?

Kols er en sykdom som utvikler seg gradvis over flere år før den oppdages. Det oppstår forandringer i lungene som ikke lar seg reversere. Det er derfor viktig med tidlig diagnostikk slik at lungefunksjonene ikke blir for mye svekket.

Det er veldig viktig at de som har utviklet kols får best mulig behandling. En tidlig diagnose og iverksetting av tiltak kan bremse sykdommen til en stabil og kontrollert tilstand.

En enkel pusteprøve – spirometri – for å måle lungefunksjonen er avgjørende for å bekrefte diagnosen. Dette får du gjort hos din fastlege.

Er du i tvil, kontakt fastlegen

Røykeslutt er det mest effektive tiltaket for å minske risikoen for utvikling av kols, og for å bremse forverringen av sykdommen dersom du allerede har fått diagnosen.

Fysisk trening har vist seg å ha god effekt på utholdenhet og opplevelse av pustebesvær. Dessuten bedrer det livskvaliteten. Opplæring er viktig for å øke kunnskapen om kols slik at man bedre kan mestre sykdommen gjennom riktig medisinering.

Snakk med legen din om kols.