Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Medisinsk behandling av kols

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
Viktige momenter i behandlingen av kols er røykeslutt, medisinsk behandling, trening og et sunt kosthold, slik at den enkelte kan mestre hverdagen på best mulig måte.

Inhalasjonsbehandling er førstevalg for personer med kols som trenger legemidler og som kan inhalere. Fordelen med inhalasjonslegemidler er at legemiddelet først og fremst deponeres i lungene. Det er behov for mindre doser, og man får en raskt innsettende effekt av luftveisutvidende (bronkodilaterende) legemidler. Egnede inhalasjonssystemer er viktig for å sikre høyest mulig deponering i perifere luftveier og minst mulig deponering i munn og svelg.

Selv med korrekt teknikk kommer bare 30 prosent, avhengig av hjelpemidler, ned i lungene.

Valg av inhalator er en individuell vurdering for den enkelte pasient, basert på valg av legemiddel, pasientens ønsker, praktiske hensyn og bruk i akuttsituasjoner. Det er ulike inhalatorer for de ulike virkestoffene.

Hva er en pusteprøve (spirometri)?

Jonasmaske