Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Stadier av kols

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
Kols deles inn i fire alvorlighetsgrader basert på GOLD-klassifisering stadium 1-4 (Global Initiative for Chronic Obstructiv Lung Disease).

Graden av sykdom settes ut fra symptomer og spirometrimålinger (lungefunksjonstester). Forventet lungekapasitet er verdier satt hos lungefriske mennesker ut fra alder, kjønn, kroppshøyde og etnisitet.

Jo tidligere man oppdager kols, jo bedre er muligheten for å ta kontroll over sykdommen og påvirke sykdomsforløpet i positiv retning.

Stadium 1 er mild kols. Det kjennetegnes vanligvis, men ikke alltid, med kronisk hoste og slim fra lungene. Under 80 prosent av forventet lungekapasitet.

Stadium 2 er moderat kols. Det kjennetegnes med økende symptomer og ofte tung pust ved anstrengelse. Mellom 50-79 prosent av forventet lungekapasitet.

Stadium 3 er alvorlig kols. Episoder med akutte forverringer som har innvirkning på livskvaliteten er vanlige. Mellom 30–49 prosent av forventet lungekapasitet.

Stadium 4 er svært alvorlig kols. Ved dette stadiet er livskvaliteten svært redusert og forverringer kan være livstruende. Under 30 prosent av forventet lungekapasitet.