Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Trening og kols

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
Trening er vist å være en hjørnestein i lungerehabilitering. Hjerte- og muskelfunksjonen er i stor grad reversibel ved fysisk aktivitet. Både styrke- og utholdenhetstrening gir stor effekt ved kols, og effekten overstiger ofte det man kan oppnå med medisiner og kommer i tillegg til denne.

Alle personer med kols kan trene uavhengig av alder og sykdommens alvorlighetsgrad.  Treningen bør være allsidig og omfatte utholdenhets-, styrke- og bevegelighetstrening.

Hva som begrenser personer med kols under fysisk aktivitet er i hovedsak avhengig av sykdomsgrad. Lettere grader av kols (GOLD stadium I-II) vil i stabile perioder stort sett ha samme funksjonsbegrensning som friske. De i stadium III–IV vil ha større begrensninger, som i stor grad vil være nedsatt pusteevne.

Personer som har for lite oksygen i blodet etter måling med et pulsoksymeter under aktivitet, bør utredes før trening settes i gang. Disse vil kunne ha god effekt av trening etter intervallprinsippet, med bevist bruk av pusteteknikker mellom intervallene.

Effekten av utholdenhetstrening sees blant annet i form av økt fysisk kapasitet og redusert tung pust.

Effekten av styrketrening er blant annet økt styrke og muskelmasse samt en bedre livskvalitet (5). Det anbefales en kombinasjon av både utholdenhet og styrke ved trening hos personer med kols.

Må trene regelmessig

For at de positive effektene av trening skal vedvare, må treningen opprettholdes regelmessig med minst 2 treningsøkter per uke. (6)

Flere studier og retningslinjer anbefaler trening med høy intensitet. Trening med lav intensitet gir også effekt, men i mindre grad. Personer med kols tåler også å trene med høyere intensitet, dette gjelder både styrke og utholdenhet (1;7).

Trening gir både fysiske og psykiske effekter, med økt toleranse for anstrengelse, bedre livskvalitet og færre sykehusinnleggelser (2;3). Det er imidlertid ingen treningsstudier som har påvist forandring av lungefunksjonen (4) eller overlevelse (2). Trening har en positiv påvirkning på generell helserelatert livskvalitet, angst og depresjon (2).

Hvor kan du trene?

Trening sammen med røykeslutt er de viktigste ikke-farmakologiske tiltak i behandling av personer med kols.  En sterk anbefaling er at personer med moderat til alvorlig kols bør henvises til fysioterapeut for trening av styrke, utholdenhet og bevegelighet, opplæring i pusteteknikk inkludert leppepust og sekretmobiliserende teknikker. Trening tre økter i uka, hvorav to er veiledet anbefales sterkt.

Din fastlege kan henvise deg til fysioterapeut, men vedkommende må ha kommunal driftsavtale for at du skal få trygderefusjon. 

Mange kommuner har nå en Frisklivssentral, og en del av disse kan tilby trening spesifikt for de med kols eller i grupper med andre. Her er en oversikt over Frisklivssentraler i Norge.

Andre muligheter kan være lokale foreninger i regi av NAAF som for eksempel Drammen og omegn Astma- og Allergiforening.

Litteratur:

1. Celli BR, MacNee W. Standards for the diagnosis and treatment of patients with COPD: a summary of the ATS/ERS position paper. Eur Respir J 2004;23:932-46.

2. Ries AL, Bauldoff GS, Carlin BW, Casaburi R, Emery CF, Mahler DA, et al. Pulmonary Rehabilitation: Joint ACCP/AACVPR Evidence-Based Clinical Practice Guidelines. Chest 2007;131(5 Suppl):4S-42S.

3. Griffiths TL, Burr ML, Campbell IA, Lewis-Jenkins V, Mullins J, Shiels K, et al. Results at 1 year of outpatient multidisciplinary pulmonary rehabilitation: a randomised controlled trial.Lancet 2000;355:362 8.

4. Hill NS. Pulmonary rehabilitation. Proc Am Thorac Soc 2006;3:66-74.

5. Skumlien S, Aure Skogedal E Skrede Ryg M BØ. Endurance or resistance training in primary care afer in-patient rehabilitation for COPD. RespirMed 2008;102:422-9.

6. Skumlien S, Skogedal EA, Bjortuft O, Ryg MS. Four weeks’ intensive rehabilitation generates significant health effects in COPD patients. Chron Respir Dis 2007;4:5-13.

7. Troosters T, Gosselink R, Decramer M. Pulmonary rehabilitation in patients with severe chronic obstructive pulmonary disease. Monaldi Arch Chest Dis 1999;54:510-3

Mer informasjon om trening ved kols